Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обяви от 2024 година

27.02.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 27.02.2024 г.

22.02.2024

Обявление №М-407 #1 / 21.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 497/20.02.2024 г. на Кмета на Общината…

22.02.2024

Обявление №М-373 #1 / 21.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 496/20.02.2024 г. на Кмета на Общината…

22.02.2024

Обявление №М-275 #1 / 21.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД №495 / 20.02.2024 г. на Кмета на Общината…

21.02.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 20.02.2024 г.

21.02.2024

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,На 22.02. 2024 от 13:30 ч. до 13:50 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни…

19.02.2024

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Административно-правно обслужване и гражданска регистрация“

Община Лясковец, на основание чл.14 ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №454 / 19.02.2024 г. на…

16.02.2024

Обявление №М-116 #1 / 15.01.2024 г. обнародвано в „Държавен вестник“ Брой 13 на 13.02.2024 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:Изготвен е Подробен устройствен план -…

16.02.2024

Заповед за забраняване организирането и провеждането на неделния пазар в село Джулюница за всички видове домашни птици до потушаване на огнището от Инфлуенца А (грип) по птиците

Заповед №З-449 / 16.02.2024 г. за забраняване организирането и провеждането на неделния пазар в село Джулюница за всички видове домашни птици, включително екзотични…

16.02.2024

Обява за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-117 / 02.02.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности за…

16.02.2024

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №3РД-190 / 07.02.2024 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за…

13.02.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 13.02.2024 г.

13.02.2024

Обява за вакантни длъжности в Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-17 / 09.01.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 3 (три) вакантни длъжности за офицери във…

08.02.2024

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,На 09.02.2024 от 13:30 ч. до 13:50 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни…

06.02.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 06.02.2024 г.

02.02.2024

Заповед за обявяване на 06 и 07 февруари 2024 г. за неучебни дни за всички училища на територията на община Лясковец

Заповед №289 / 02.02.2024 г. за обявяване на 06 февруари 2024 г. (вторник) и 07 февруари 2024 г. (сряда) за неучебни дни за всички училища на територията на община Лясковец…

02.02.2024

Обявление №М-276 #1 / 01.02.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 278 от 01.02.2024 г. на Кмета на…

30.01.2024

Заповеди на директора на ОД „Земеделие” - Велико Търново за определяне на цената на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване, за стопанската 2023/2024 г.

Заповеди №№ ПО-09-5, ПО-09-6, ПО-09-1, ПО-09-2, ПО-09-3, ПО-09-4 / 16.01.2024 г. на директора на ОД „Земеделие” - Велико Търново за определяне на цената на имотите - полски пътища…

26.01.2024

Обява относно ранен прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2024/2025 г.

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че във Висшите военни училища е обявен прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2024/2025 г. за…

26.01.2024

Обява за вакантна длъжност в Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-73 / 22.01.2024 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в…

26.01.2024

Обява за вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-45 / 17.01.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за офицери в…

26.01.2024

Обява за вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-42 / 16.01.2024 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във…

23.01.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 23.01.2024 г.

22.01.2024

Заповеди за предоставяне правото на ползване върху имоти или част от имоти, които попадат в масивите за ползване от ползвателите за стопанската 2023/2024

Заповеди №№ 101 / 16.01.2024 г., 120 / 19.01.2024 г., 103 / 17.01.2024 г., 121 / 19.01.2024 г. за предоставяне правото на ползване върху имоти или част от имоти, които попадат в масивите за…

22.01.2024

Съобщение във връзка със стартирането на кампанията по събиране на местните данъци и такси

Община Лясковец и отдел „Местни приходи“ уведомяват жителите на Общината, че започна събирането на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци на недвижимите…

19.01.2024

Предупреждение за времето на 20.01.2024 г.

За 20.01.2024 г. НИМХ-МОСВ обявява „оранжев код“ за областите - Монтана, Враца, Велико Търново, Габрово, Ловеч, София, Софийска, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик…

19.01.2024

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Лясковец за 2024 година

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за…

19.01.2024

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Съвместното командване на специалните операции

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № 3РД-97/09.01.2024 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита…

16.01.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 16.01.2024 г.

15.01.2024

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-59 / 04.01.2024 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 106 (сто и шест)…

15.01.2024

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-01-11 / 08.01.2024 г. на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 34…

15.01.2024

Обява за подбор на обществени възпитатели към МКБППМН при Община Лясковец

На основание чл. 42 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), Местната комисия за борба срещу…

04.01.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 04.01.2024 г.