Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 04.04.2024 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-143 / 19.03.2024 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 101 (сто и една) вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военно формирование 54 800 - гр. София (Национална гвардейска част) при следния разчет: 1. Гвардеец: 88 (осемдесет и осем) длъжности. 2. Номер от разчет: 1 (една) длъжност. 3. Младши охранител: 1 (една) длъжност. 4. Младши шофьор: 11 (единадесет) длъжности. Конкурсът ще се проведе от 08:00 ч. на 28.05.2024 г. и 29.05.2024 г. в Националната гвардейска част на адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов № 2 и включва: изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване. Оценка на психологичната пригодност ще се проведе на 20.05.2024 г. и 21.05.2024 г. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 09.05.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява