Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Протокол по чл.37и, ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Лясковец 09.05.2024 Протокол по чл.37и, ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Лясковец, от 30.04.2024 г., на основание Заповед №1066 / 29.04.2024 г. на Кмета на община Лясковец.

Протокол