Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина 28.02.2024 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-90 / 26.01.2024 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Командването на Военновъздушните сили, (ВВС) която следва да се заеме след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина както следва: - Младши експерт III степен във военно формирование 22800 - София: 1 (една) длъжност. Кандидатите за вакантната длъжност следва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Конкурсът ще се проведе в Командването на ВВС след писмено уведомяване на допуснатите кандидати за датата и мястото на провеждане на конкурса и включва: класиране на кандидатите по документи, провеждане на изпит по физическа подготовка и събеседване. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 26.03.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява