Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността: Началник на отдел „Административно-правно обслужване и гражданска регистрация“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“ 26.03.2024 Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността: Началник на отдел „Административно-правно обслужване и гражданска регистрация“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“, изготвен от Конкурсната комисия, определена със заповед №З-455 / 19.02.2024 г. на кмета на Община Лясковец, на основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл).

Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността: Началник на отдел „Административно-правно обслужване и гражданска регистрация“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“