Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Допълнение на Годишния списък за 2024 г. на картотекирани граждани, които при възможност ще бъдат настанени под наем в общински жилища 15.04.2024 Допълнение на Годишния списък за 2024 г. на основание чл.14, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, на лицата, семействата и домакинствата, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища.

Допълнение на Годишния списък за 2024 г. на картотекирани граждани, които при възможност ще бъдат настанени под наем в общински жилища