Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите 17.06.2024 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №3РД-464 / 06.06.2024 г. на командира на Съвместното командване на силите (СКС) е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 35 (тридесет и пет) длъжности за войници във военни формирования (в. ф.) от състава на СКС при следния разчет: - за в. ф. 22980 - София: 13 (тринадесет) длъжности; - за в. ф. 52210 - Банкя: 2 (две) длъжности; - за в. ф. 28860 - Горна Малина: 20 (двадесет) длъжности. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). Обявените длъжности следва да се заемат след провеждане на конкурс във в. ф. 28860 - Горна Малина за времето от 12.08.2024 г. до 16.08.2024 г. включително, който включва: тест за проверка на общата култура, изпит за определяне на физическата годност и събеседване с издържалите изпитите. В съответствие със заповед № ОХ-275/21.03.2024 г. на министъра на отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1555 лева. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документите - до 19.07.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява