Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани 16.02.2024 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-117 / 02.02.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани както следва: 1. В НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново: 90 длъжности. 2. В НВУ „Васил Левски“, гр. Шумен: 60 длъжности. 3. Във военно формирование 22160, гр. Плевен: 100 длъжности. Срочната служба ще започне на 10.09.2024 г. Кандидатите за резервисти трябва да отговарят на изискванията на чл. 59б. от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, а именно: - да имат завършено най-малко основно образование; - да са годни за служба в доброволния резерв; - да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв; - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; - срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; - да нямат друго гражданство; - да не навършват 40 години в годината на кандидатстване; - да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 30.04.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Заповед №ОХ-117 / 02.02.2024 г. на министъра на отбраната