Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповеди за предоставяне правото на ползване върху имоти или част от имоти, които попадат в масивите за ползване от ползвателите за стопанската 2023/2024 22.01.2024 Заповеди №№ 101 / 16.01.2024 г., 120 / 19.01.2024 г., 103 / 17.01.2024 г., 121 / 19.01.2024 г. за предоставяне правото на ползване върху имоти или част от имоти, които попадат в масивите за ползване от ползвателите, в землищата на с. Драгижево и с. Мерданя, съгласно одобрен проект за разпределение на масивите за ползване, изготвен на основание чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2023/2024 г.

Заповеди №№ 101 / 16.01.2024 г., 120 / 19.01.2024 г., 103 / 17.01.2024 г., 121 / 19.01.2024 г.