Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Класиране на кандидатите от конкурса за длъжността: Секретар на Община Лясковец 21.05.2024 На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), във връзка с проведения конкурс за длъжността Секретар на Община Лясковец и въз основа на получените резултати от проведения конкурс чрез защита на концепция и интервю, конкурсната комисия класира на първо място: Емилия Валериева Иванова - 601,52 точки   Председател на конкурсната комисия: /п/ Емилия Жилиева Заместник-кмет на Община Лясковец