Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“ 02.05.2024 Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“ с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС