Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за вакантни длъжности в Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) 12.03.2024 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със Заповед №ОХ-232 / 05.03.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 3 (три) вакантни длъжности в Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) както следва: - Във в. ф. 28880 - София: 2 (две) длъжности за офицери; - Във в. ф. 36450 - София: 1 (една) длъжност за сержант. Кандидатите за вакантните длъжности следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. За кандидатстване за вакантните длъжности се подава писмено заявление с приложени документи, които се разглеждат от назначени за целта комисии и след събеседване с кандидатите същите извършват класиране. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 04.04.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Заповед №ОХ-232 / 05.03.2024 г. на министъра на отбраната