Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт: Заповед за въвеждане на постоянна организация на движението за ограничаване престоят и паркирането в пътен участък от уличната мрежа на гр. Лясковец от обръщалото на ул. „Васил Левски“, покрай бензиностанция „Лукойл“, до излизането на път II-53 (Поликраище - Елена) - Околовръстен път 30.05.2024 На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт: Заповед за въвеждане на постоянна организация на движението за ограничаване престоят и паркирането в пътен участък от уличната мрежа на гр. Лясковец от обръщалото на ул. „Васил Левски“, покрай бензиностанция „Лукойл“, до излизането на път II-53 (Поликраище-Елена) - Околовръстен път. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта на Заповед за въвеждане на постоянна организация на движението за ограничаване престоят и паркирането в пътен участък от уличната мрежа на гр. Лясковец от обръщалото на ул. „Васил Левски“, покрай бензиностанция „Лукойл“, до излизането на път II-53 (Поликраище-Елена) - Околовръстен път, която е достъпна на официалната интернет страница на общината - www.lyaskovets.bg, в секция Обяви. В едномесечен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно проекта на Заповед за въвеждане на постоянна организация на движението за ограничаване престоят и паркирането в пътен участък от уличната мрежа на гр. Лясковец от обръщалото на ул. „Васил Левски“, покрай бензиностанция „Лукойл“, до излизането на път II-53 (Поликраище-Елена) - Околовръстен път. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Лясковец, с адрес гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ №1.

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт: Заповед за въвеждане на постоянна организация на движението за ограничаване престоят и паркирането в пътен участък от уличната мрежа на гр. Лясковец от обръщалото на ул. „Васил Левски“, покрай бензиностанция „Лукойл“, до излизането на път II-53 (Поликраище - Елена) - Околовръстен път