Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение във връзка с подаването на предложения за удостояване със звания „Почетен гражданин” и „Заслужил гражданин” на Община Лясковец 10.05.2024 Във връзка с внасянето на предложения относно удостояване със званията Почетен гражданин и носител на Годишната награда на Община Лясковец - звания, които по традиция се присъждат на празника на град Лясковец Петровден, уведомяваме представителите на неправителствени организации и инициативни комитети, че могат да направят своите предложения за удостояване на граждани с почетната титла в срок до 10 юни 2024 г. (включително). Със званието Почетен гражданин на Община Лясковец се удостояват приживе или посмъртно граждани със значителни заслуги в областта на икономиката, граждани, които са постигнали изключителни резултати в областта на образованието и духовната сфера, граждани с национален принос в областта на спорта, за проявен изключителен героизъм и доблест, дарители, крупни инвеститори и при други заслуги от обществена значимост и от стратегическа важност за устойчивото развитие на Общината. Съгласно правилника на Общински съвет се подават и предложения за удостояване с Годишна награда на Община Лясковец граждани, фирми и организации за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата; образованието и науката; бизнеса и икономиката; здравеопазването и социалните дейности; спорта. Предложенията трябва да бъдат придружени от подробни мотиви и кратка биографична и делова справка за лицата, фирмите или организациите, които се предлагат за носители на почетния знак и годишната награда. Прилагат се също и копия от документи, удостоверяващи постиженията на кандидата. Предложенията се депозират в Център за административно обслужване на Община Лясковец, помещаващ се в сградата на общинска администрация, с административен адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” №1.