Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Изплащане възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии, участвали в провелите се Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г. 17.06.2024 Община Лясковец уведомява заинтересованите лица, че от 17.06.2024 г. до 21.06.2024 г. включително ще бъдат изплащани възнагражденията в брой на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Лясковец, участвали в провелите се Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г. Възнагражденията ще се изплащат в стая №19 в сградата на общинска администрация Лясковец - пл. „Възраждане“ №1. Необходимо е представяне на документ за самоличност.