Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Две детски градини в Лясковец приключиха успешно…

01.12.2022

Две детски градини в Лясковец приключиха успешно проекти по платформа „Агора“

Успешно защитиха и реализираха своите проекти, финансирани по платформа „Агора“ две лясковски детски градини - „Пчелица“ и „Радост“. Срокът за изпълнението на…

18.11.2022

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 ноември 2022 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет…

07.11.2022

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 9 ноември 2022 г.

На основание чл.25, т.1, чл.23, ал.4, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на…
Кметът д-р Гецова с подаръци за училища и читалища в…

01.11.2022

Кметът д-р Гецова с подаръци за училища и читалища в Деня на народните будители

За празника на народните будители - първи ноември, кметът на община Лясковец д-р Гецова подготви подаръци за всички общински училища и читалища. Подаръците -…
Пенсионерският клуб в Козаревец отпразнува рожден ден…

01.11.2022

Пенсионерският клуб в Козаревец отпразнува рожден ден в Деня на народните будители

Двоен беше празникът на възрастните хора от клуб „Здравец“ в село Козаревец. На връх Деня на народните будители, членовете на културния клуб на пенсионера…

01.12.2022

Община Лясковец набира кандидати за доброволно формирование

Община Лясковец съобщава на гражданите, че набира доброволци за сформиране на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и…

29.11.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 29.11.2022 г.

23.11.2022

Заповеди във връзка с разпределение на масивите за ползване за стопанската 2022-2023 г.

Заповеди №№ 2359, 2357, 2358, 2361, 2362, 2360, 2356 / 23.11.2022 г. за определяне на имотите с начин на трайно ползване „полски път”, попадащи в масивите за ползване, в землищата на…

22.11.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 22.11.2022 г.

18.11.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №2311 / 18.11.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…