Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Поздрав на кмета на Община Лясковец д-р Гецова по повод…

03.12.2021

Поздрав на кмета на Община Лясковец д-р Гецова по повод празника на хората в неравностойно положение

Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели,   Международната общност днес отбелязва Денят на хората в неравностойно положение. Това е още един повод да…

24.11.2021

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 ноември 2021 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет…
Поздрав на кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова…

21.11.2021

Поздрав на кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова по повод Деня на християнското семейство и младеж

Скъпи съграждани, В днешния ден, отправям сърдечните си поздрави и благопожелания по повод един от най-сплотяващите празници – Въведение Богородично - Денят на…

19.11.2021

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 ноември 2021 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет…

03.11.2021

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 4 ноември 2021 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет…

01.12.2021

Възстановена е дейността на пазара в с. Джулюница

Община Лясковец информира заинтересуваните лица, че от 01.12.2021 г. е възстановено провеждането на „Пазар“ в с. Джулюница, Община Лясковец. Пазарът ще се провежда при…

01.12.2021

Обявление №М-2789 #5 / 01.12.2021 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 2587/ 01.12.2021 год. на Кмета на…

26.11.2021

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,   Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности…

25.11.2021

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от Йовевелектрик за Разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в УПИ VI - за…

19.11.2021

Заповед във връзка с провеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

Заповед №2414 / 17.11.2021 г. във връзка с провеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.