Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани във военни формирования от Военноморските сили след провеждане на конкурс 04.04.2024 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-292 / 26.03.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 109 (сто и девет) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс както следва: 1. За в. ф. 38010 - Приселци: 8 (осем) длъжности. 2. За в. ф. 22480 - Бургас: 75 (седемдесет и пет) длъжности. 3. За в. ф. 56080 - Варна: 7 (седем) длъжности. 4. За в. ф. 18360 - Бургас: 5 (пет) длъжности. 5. За в. ф. 34590 - Бургас: 14 (четиринадесет) длъжности. Кандидатите за резервисти трябва да отговарят на изискванията на чл. 24 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 26.07.20244 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Заповед №ОХ-292 / 26.03.2024 г. на Министъра на отбраната