Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 12.03.2024 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със Заповед №3РД-289 / 28.02.2024 г. на командира на Сухопътните войски е разкрита процедура по обявяване на 314 (триста и четиринадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътни войски при следния разчет: 1.1. в гарнизон Стара Загора: 30 бр.; 1.2. в гарнизон Ямбол (изкл. в. ф. - 22130): 15 бр.; 1.3. във в. ф. 52740 - Хасково: 10 бр.; 1.4. във в. ф. 34750 - Карлово: 60 бр.; 1.5. във в. ф. 56040 - Благоевград: 15 бр.; 1.6. във в. ф. 54990 - Враца: 15 бр.; 1.7. в гарнизон Плевен: 20 бр.; 1.8. във в. ф. 54060 - Шумен: 6 бр.; 1.9. във в. ф. 22220 - Сливен: 5 бр.; 1.10. във в. ф. 22130 - Ямбол: 3 бр.; 1.11. в гарнизон Пловдив: 29 бр.; 1.12. в гарнизон Асеновград: 22 бр.; 1.13. в гарнизон Белене: 13 бр.; 1.14. във в. ф. 28330 - Смолян: 18 бр.; 1.15. във в. ф. 24620 - Свобода: 20 бр.; 1.16. във в. ф. 22790 - Горна Оряховица: 8 бр.; 1.17. във в. ф. 28610 - София: 5 бр.; 1.18. във в. ф. 57250 - София: 10 бр.; 1.19. във в. ф. 42600 - Мусачево: 10 бр. 2. Обявените длъжности следва да се заемат след провеждане на конкурс който включва: изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура и събеседване. Конкурсът ще се проведе за времето от 19.06.2024 г. до 27.06.2024 г. в съответните в. ф. по гарнизони. Краен срок за приключване оценката на психологичната пригодност е до 07.06.2024 г. 3. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1. или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 4. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, при равен бал - на по-предно място се класира кандидатът, подписал договор и изпълняващ служба в доброволния резерв. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документите - до 05.04.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява