Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за заемане на вакантни длъжности за сержанти в Националната гвардейска част 29.05.2024 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-436 / 08.05.2024 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 6 (шест) сержанти - военни оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър на Националната гвардейска част (НГЧ) - военно формирование 54 800 - гр. София, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина. Конкурсът ще се проведе от 09:00 ч. на 18.06.2024 г. в НГЧ на адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов № 2 и включва: изпит на музикален инструмент, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване. Оценка на психологичната пригодност ще се извърши на 12.06.2024 г. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 03.06.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява