Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Лясковец
Технология за предоставяне на достъп до обществена информация
Заявление за достъп до обществена информация
Наредба №Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на Община Лясковец

Годишни отчети

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2022 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2021 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.