Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Декларации по чл.35 ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Анжелина Иванова Хрулева
Главен специалист „Местни приходи”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
186 / 24.11.21
ДА
ежегодна
482 / 10.05.22
встъпителна
297 / 24.11.21
   
Ани Михайлова Борисова
Уредник, клуб
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
100 / 20.04.18
ДА
ежегодна
507 / 11.05.22
     
Анка Николова Иванова
Директор на ДГ „Пчелица” - гр. Лясковец
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
6 / 17.04.18
ДА
ежегодна
546 / 13.05.22
ДА
ежегодна
306 / 13.05.22
   
Антония Иванова Трифонова
Психолог
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
177 / 15.10.20
ДА
ежегодна
516 / 12.05.22
встъпителна
273 / 15.10.20
   
Бончо Янков Добрев
Домакин „ЦМСД”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
27 / 18.04.18
ДА
ежегодна
523 / 12.05.22
     
Ваня Петкова Табакова
Управител, социална услуга в общността в ДСП
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
28 / 18.04.18
ДА
ежегодна
494 / 11.05.22
     
Ваня Станова Язаджиева
Счетоводител
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
191 / 04.03.22
ДА
встъпителна
463#4 / 04.03.22
встъпителна
298#4 / 04.03.22
   
Василка Павлова Костадинова
Уредник, клуб
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
176 / 16.09.20
ДА
ежегодна
495 / 11.05.22
встъпителна
272 / 16.09.20
   
Велислава Бешева Сирмова
Специалист в социална услуга
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
41 / 18.04.18
ДА
ежегодна
513 / 12.05.22
ДА
ежегодна
304 / 12.05.22
   
Велислава Иванова Ангелова
Социален предприемач, социална услуга
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
180 / 01.03.21
ДА
ежегодна
487 / 11.05.22
встъпителна
276 / 01.03.21
   
Велислава Тодорова Алексиева
Калкулант - социален работник
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
32 / 18.04.18
ДА
ежегодна
479 / 10.05.22
     
Вержиния Хараламбиева Георгиева
Главен специалист „АС”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
119 / 24.04.18
ДА
ежегодна
540 / 13.05.22
ДА
ежегодна
68 / 08.06.18
   
Виолета Енчева Райкова
Старши специалист „МП”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
46 / 18.05.18
ДА
ежегодна
524 / 12.05.22
ДА
ежегодна
25 / 05.06.18
   
Виолета Радославова Добрева
Управител, социална услуга в общността
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
42 / 18.04.18
ДА
ежегодна
491 / 11.05.22
ДА
ежегодна
301 / 11.05.22
   
Габриела Димитрова Иванова
Директор на ДГ „Радост” - гр. Лясковец
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
102 / 20.04.18
ДА
ежегодна
497 / 11.05.22
ДА
ежегодна
302 / 11.05.22
   
Габриела Петрова Стефанова
Старши счетоводител
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
151 / 30.11.18
ДА
ежегодна
473 / 10.05.22
встъпителна
78 / 30.11.18
   
Галина Стефанова Гвоздиева
Счетоводител
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
34 / 18.04.18
ДА
ежегодна
493 / 11.05.22
     
Ганка Христова Василева
Уредник, клуб
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
137 / 27.04.18
ДА
ежегодна
533 / 13.05.22
     
Геновева Цветанова Петрова
Специалист „Детски градини и училища”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
183 / 26.03.21
ДА
ежегодна
509 / 12.05.22
встъпителна
279 / 26.03.21
   
Гинка Блажева Димитрова
Директор на ДГ „Вълшебство” - с. Драгижево
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
4 / 17.04.18
ДА
ежегодна
508 / 11.05.22
ДА
ежегодна
29 / 05.06.18
   
Даниела Димитрова Илиева - Иванова
Началник на отдел „БФПИО”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
122 / 24.04.18
ДА
ежегодна
478 / 10.05.22
ДА
ежегодна
52 / 07.06.18
   
Даниела Йорданова Стоичкова
Счетоводител
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
37 / 18.04.18
ДА
ежегодна
510 / 12.05.22
ДА
ежегодна
71 / 08.06.18
   
Даниела Маринова Маринова
Старши експерт „Обществени поръчки”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
61 / 19.04.18
ДА
ежегодна
526 / 12.05.22
ДА
ежегодна
4 / 11.05.18
   
Даниела Стефанова Момъкова
Директор на Детска ясла „Мир” - гр. Лясковец
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
91 / 20.04.18
ДА
ежегодна
553 / 13.05.22
ДА
ежегодна
15 / 01.06.18
   
Десислава Христова Главнова
Юрисконсулт
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
50 / 18.04.18
ДА
ежегодна
549 / 13.05.22
     
Дешка Цонева Миланова
Уредник, клуб
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
167 / 04.04.20
ДА
ежегодна
529 / 13.05.22
встъпителна
256 / 04.04.20
   
Димитър Веселинов Димитров
Уредник, клуб
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
101 / 20.04.18
ДА
ежегодна
485 / 10.05.22
     
Димо Александров Парашков
Директор на ОСП „БОП” - гр. Лясковец
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
54 / 18.04.18
ДА
ежегодна
537 / 13.05.22
ДА
ежегодна
66 / 08.06.18
   
Диянка Константинова Бобева - Михайлова
Директор на дирекция „БФПИОГС”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
156 / 26.02.19
ДА
ежегодна
551 / 13.05.22
встъпителна
83 / 26.02.19
   
Елена Радева Берова
Главен специалист „Радиопрограмен ръководител”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
48 / 18.04.18
ДА
ежегодна
520 / 12.05.22
ДА
ежегодна
21 / 05.06.18
   
Елка Василева Йорданова
Директор на ДГ „Славейче” - гр. Лясковец
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
140 / 27.04.18
ДА
ежегодна
536 / 13.05.22
ДА
ежегодна
17 / 05.06.18
   
Елка Иванова Цонева
Главен специалист „Еколог”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
172 / 26.05.20
ДА
ежегодна
502 / 11.05.22
встъпителна
268 / 26.05.20
   
Зоя Радева Милушева
Уредник, клуб
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
30 / 18.04.18
ДА
ежегодна
503 / 11.05.22
     
Иван Иванов Цонев
Главен специалист „БКД”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
110 / 23.04.18
ДА
ежегодна
467 / 09.05.22
     
Иванка Димитрова Лазарова
Директор на ДГ „Сладкопойна чучулига” - с. Джулюница
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
161 / 24.07.19
ДА
ежегодна
543 / 13.05.22
встъпителна
250 / 24.07.19
   
Иванка Иванова Димитрова
Главен специалист „АТО”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
175 / 16.09.20
ДА
ежегодна
545 / 13.05.22
встъпителна
271 / 16.09.20
   
Иванка Тодорова Михнева
Уредник, клуб
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
160 / 01.02.19
ДА
ежегодна
530 / 13.05.22
встъпителна
249 / 01.07.19
   
Ивелина Гатева Чолакова
Медицинска сестра
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
68 / 19.04.18
ДА
ежегодна
519 / 12.05.22
ДА
ежегодна
59 / 08.06.18
   
Ивелина Хараламбиева Гецова
Кмет на община Лясковец
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
  Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Инна Георгиева Трухчева
Експерт „АС”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
187 / 25.11.21
ДА
ежегодна
541 / 13.05.22
встъпителна
298 / 25.11.21
   
Йовка Кирчева Тодорова
Главен специалист „ГРАО”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
57 / 19.04.18
ДА
ежегодна
480 / 10.05.22
ДА
ежегодна
53 / 07.06.18
   
Йордан Йорданов Райков
Специалист „Пазари и тържища”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
186#1 / 15.12.21
ДА
ежегодна
525 / 12.05.22
встъпителна
297#1 / 15.12.21
   
Йордан Красимиров Николов
Главен специалист „Евроинтеграция”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
108 / 23.04.18
ДА
ежегодна
474 / 10.05.22
     
Костадин Димитров Чотов
Главен архитект
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
149 / 18.10.18
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Красимира Цанева Василева
Домакин
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
66 / 19.04.18
ДА
ежегодна
472 / 10.05.22
ДА
ежегодна
24 / 05.06.18
   
Лора Николаева Накова - Йорданова
Ескперт „Здравно обслужване”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
190 / 17.02.22
ДА
встъпителна
463#3 / 17.02.22
встъпителна
298#3 / 17.02.22
   
Лора Николаева Накова - Йорданова
Медицинска сестра
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
189 / 17.02.22
ДА
встъпителна
463#2 / 17.02.22
встъпителна
298#2 / 17.02.22
   
Маргарита Евлогиева Русева
Разносвач на храна
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
29 / 18.04.18
ДА
ежегодна
500 / 11.05.22
     
Маргарита Ненова Добрева - Кралева
Финансов контрольор
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
174 / 09.06.20
ДА
ежегодна
552 / 13.05.22
встъпителна
270 / 09.06.20
   
Мариета Василева Банова
Медицинска сестра
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
114 / 24.04.18
ДА
ежегодна
470 / 10.05.22
ДА
ежегодна
20 / 05.06.18
   
Марийка Драганова Влахова
Уредник, клуб
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
142 / 27.04.18
ДА
ежегодна
522 / 12.05.22
     
Мария Енчева Цветанова
Управител на ДЦСХ
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
36 / 18.04.18
ДА
ежегодна
504 / 11.05.22
     
Мария Игнатова Вълчева - Атанасова
Инспектор „МП”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
47 / 18.04.18
ДА
ежегодна
542 / 13.05.22
ДА
ежегодна
23 / 05.06.18
   
Мария Петрова Бърнева
Уредник, музей
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
51 / 18.04.18
ДА
ежегодна
539 / 13.05.22
ДА
ежегодна
37 / 07.06.18
   
Мария Стоянова Лазарова
Главен специалист „АО”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
111 / 24.04.18
ДА
ежегодна
505 / 11.05.22
     
Мариян Георгиев Паскалев
Секретар на Община Лясковец
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
112 / 24.04.18
ДА
ежегодна
476 / 10.05.22
     
Марияна Асенова Крумова
Главен специалист „Култура и вероизповедания”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
105 / 23.04.18
ДА
ежегодна
515 / 12.05.22
ДА
ежегодна
46 / 07.06.18
   
Марияна Иванова Петрова
Главен специалист „ГРАО”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
93 / 20.04.18
ДА
ежегодна
547 / 13.05.22
     
Милена Светославова Андонова
Началник на отдел „МП”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
185 / 26.10.21
ДА
ежегодна
466 / 09.05.22
встъпителна
296 / 26.10.21
   
Милка Величкова Йотова
Старши експерт „Обществени прояви”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
87 / 20.04.18
ДА
ежегодна
511 / 12.05.22
ДА
ежегодна
51 / 07.06.18
   
Милко Стефанов Минев
Директор на Дирекция „ТУОСЕИ”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
113 / 24.04.18
ДА
ежегодна
486 / 11.05.22
ДА
ежегодна
27 / 05.06.18
   
Мирена Руменова Стоянова
Експерт „ОС”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
104 / 23.04.18
ДА
ежегодна
468 / 09.05.22
ДА
ежегодна
49 / 07.06.18
   
Надежда Дочева Донева
Главен специалист „ЧР”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
86 / 20.04.18
ДА
ежегодна
464 / 03.05.22
ДА
ежегодна
5 / 11.05.18
   
Недялко Жеков Недялков
Старши специалист „КДС”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
128 / 25.04.18
ДА
ежегодна
544 / 13.05.22
     
Нели Лазарова Атанасова
Социален работник
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
181 / 04.03.21
ДА
ежегодна
488 / 11.05.22
встъпителна
277 / 04.03.21
   
Николинка Йорданова Тонкова
Главен специалист „Евроинтеграция”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
109 / 23.04.18
ДА
ежегодна
484 / 10.05.22
     
Николинка Стефанова Бабукчиева
Старши експерт „ОбС”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
63 / 19.04.18
ДА
ежегодна
496 / 11.05.22
ДА
ежегодна
28 / 05.06.18
   
Пенка Добромирова Димитрова
Старши експерт „ИП”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
70 / 19.04.18
ДА
ежегодна
555 / 13.05.22
ДА
ежегодна
45 / 07.06.18
   
Пепа Пеева Христова
Счетоводител „МП”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
44 / 18.04.18
ДА
ежегодна
475 / 10.05.22
ДА
ежегодна
299 / 10.05.22
   
Пепа Спирова Йорданова
Експерт „ОС”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
9 / 17.04.18
ДА
ежегодна
459 / 14.05.21
ДА
ежегодна
13 / 17.05.18
   
Петранка Стоянова Станева
Директор на ДГ „Детелина” - с. Козаревец
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
163 / 01.08.19
ДА
ежегодна
531 / 13.05.22
встъпителна
252 / 01.08.19
   
Петя Стефанова Димитрова
Медицинска сестра
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
71 / 19.04.18
ДА
ежегодна
535 / 13.05.22
ДА
ежегодна
19 / 05.06.18
   
Петя Тодорова Дойчинова
Главен специалист „ГР”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
64 / 19.04.18
ДА
ежегодна
481 / 10.05.22
     
Пламена Райкова Чергиланова
Главен специалист „ОАИО”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
115 / 24.04.18
ДА
ежегодна
499 / 11.05.22
ДА
ежегодна
54 / 07.06.18
   
Радка Бориславова Банова
Технически сътрудник
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
164 / 12.02.20
ДА
ежегодна
492 / 11.05.22
встъпителна
253 / 12.02.20
   
Ралица Петрова Славова
Старши експерт „ЗСД”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
152 / 04.12.18
ДА
ежегодна
439 / 12.05.21
встъпителна
79 / 04.12.18
   
Розалия Дончева Стоянова
Медицинска сестра
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
89 / 20.04.18
ДА
ежегодна
469 / 09.05.22
ДА
ежегодна
58 / 08.06.18
   
Росица Лазарова Господинова
Заместник - кмет
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
99 / 20.04.18
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Румяна Йорданова Гинова
Технически сътрудник
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
182 / 22.03.21
ДА
ежегодна
514 / 12.05.22
встъпителна
278 / 22.03.21
   
Светла Илиева Донева
Медицинска сестра
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
55 / 18.04.18
ДА
ежегодна
465 / 03.05.22
ДА
ежегодна
1 / 11.05.18
   
Светослав Стефанов Димитров
Старши експерт „Геодезист”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
124 / 25.04.18
ДА
ежегодна
517 / 12.05.22
     
Силвия Иванова Йовчева
Експерт „ОС”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
178 / 24.02.21
ДА
ежегодна
471 / 10.05.22
встъпителна
274 / 24.02.21
   
Силвия Иванова Пашаланова
Началник отдел „ГРАО”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
95 / 20.04.18
ДА
ежегодна
548 / 13.05.22
     
Силвия Стефанова Илиева
Старши експерт „ИП”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
62 / 19.04.18
ДА
ежегодна
489 / 11.05.22
ДА
ежегодна
32 / 06.06.18
   
Снежана Георгиева Спирова
Психолог
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
40 / 18.04.18
ДА
ежегодна
490 / 11.05.22
ДА
ежегодна
300 / 11.05.22
   
Соня Симеонова Шишкова
Главен експерт „Проекти”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
130 / 27.04.18
ДА
ежегодна
532 / 13.05.22
ДА
ежегодна
69 / 08.06.18
   
Станимир Георгиев Стоянов
Старши счетоводител
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
171 / 18.05.20
ДА
ежегодна
538 / 13.05.22
встъпителна
267 / 18.05.20
   
Стела Иванова Стоянова
Главен специалист „ТРЗ”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
121 / 24.04.18
ДА
ежегодна
528 / 12.05.22
     
Стефка Димова Банова
Главен специалист „ОАИО”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
116 / 24.04.18
ДА
ежегодна
498 / 11.05.22
ДА
ежегодна
55 / 07.06.18
   
Таня Енчева Иванова
Медицинска сестра
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
97 / 20.04.18
ДА
ежегодна
506 / 11.05.22
ДА
ежегодна
44 / 07.06.18
   
Теодора Божидарова Табакова
Технически сътрудник
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
179 / 24.02.21
ДА
ежегодна
550 / 13.05.22
встъпителна
275 / 24.02.21
   
Тодор Маринов Тонков
Старши експерт „Техническо осигуряване”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
90 / 20.04.18
ДА
ежегодна
483 / 10.05.22
     
Християна Миткова Богданова
Здравен медиатор
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
184 / 23.06.21
ДА
ежегодна
518 / 12.05.22
встъпителна
295 / 23.06.21
   
Цветанка Василева Трънкова
Уредник, клуб
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
26 / 18.04.18
ДА
ежегодна
534 / 13.05.22
ДА
ежегодна
43 / 07.06.18
   
Цветанка Василева Цветанова
Социален работник
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
169 / 15.04.20
ДА
ежегодна
512 / 12.05.22
встъпителна
258 / 15.04.20
   
Цветелина Ангелова Недялкова
Старши специалист „КДС”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
159 / 24.04.19
ДА
ежегодна
554 / 13.05.22
встъпителна
86 / 24.04.19
   
Цветомила Тодорова Берова
Секретар на МКБППМН
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
168 / 06.04.20
ДА
ежегодна
477 / 10.05.22
встъпителна
257 / 06.04.20
   

Списъци на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Списък на задължените лица, неподали в срок годишни декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ за 2019 г.

Образци на декларации по чл.35 ал.1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - Част I: Имущество
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - Част II: Интереси
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3, във връзка с § 2, ал. 1, т. 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ (отм., ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г.)

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм., ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г.)