Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Декларации по чл.35 ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Анжелина Иванова Хрулева
Главен специалист „Местни приходи”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
186 / 24.11.21
ДА
ежегодна
606 / 15.05.23
встъпителна
297 / 24.11.21
   
Ани Михайлова Борисова
Уредник, клуб
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
100 / 20.04.18
ДА
ежегодна
583 / 15.05.23
     
Анка Николова Иванова
Директор на ДГ
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
6 / 17.04.18
ДА
ежегодна
593 / 15.05.23
ДА
ежегодна
306 / 13.05.22
   
Бончо Янков Добрев
Домакин „ЦМСД”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
27 / 18.04.18
ДА
ежегодна
590 / 15.05.23
     
Ваня Станова Язаджиева
Счетоводител
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
191 / 04.03.22
ДА
ежегодна
639 / 15.05.23
встъпителна
298#4 / 04.03.22
   
Василка Павлова Костадинова
Уредник, клуб
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
176 / 16.09.20
ДА
ежегодна
621 / 15.05.23
встъпителна
272 / 16.09.20
   
Велислава Бешева Сирмова
Специалист в социална услуга
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
41 / 18.04.18
ДА
ежегодна
613 / 15.05.23
ДА
ежегодна
304 / 12.05.22
   
Велислава Иванова Ангелова
Социален предприемач, социална услуга
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
180 / 01.03.21
ДА
ежегодна
602 / 15.05.23
встъпителна
276 / 01.03.21
   
Велислава Тодорова Алексиева
Калкулант - социален работник
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
32 / 18.04.18
ДА
ежегодна
589 / 15.05.23
     
Вержиния Хараламбиева Георгиева
Главен специалист „АС”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
119 / 24.04.18
ДА
ежегодна
592 / 15.05.23
ДА
ежегодна
68 / 08.06.18
   
Виолета Енчева Райкова
Старши специалист „МП”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
46 / 18.05.18
ДА
ежегодна
581 / 15.05.23
ДА
ежегодна
25 / 05.06.18
   
Виолета Радославова Добрева
Управител, социална услуга в общността
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
42 / 18.04.18
ДА
ежегодна
598 / 15.05.23
ДА
ежегодна
301 / 11.05.22
   
Габриела Димитрова Иванова
Директор на ДГ
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
102 / 20.04.18
ДА
ежегодна
647 / 15.05.23
ДА
ежегодна
302 / 11.05.22
   
Габриела Петрова Стефанова
Старши счетоводител
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
151 / 30.11.18
ДА
ежегодна
577 / 15.05.23
встъпителна
78 / 30.11.18
   
Галина Стефанова Гвоздиева
Счетоводител
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
34 / 18.04.18
ДА
ежегодна
569 / 15.05.23
     
Ганка Христова Василева
Уредник, клуб
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
137 / 27.04.18
ДА
ежегодна
563 / 15.05.23
     
Геновева Цветанова Петрова
Специалист „Детски градини и училища”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
183 / 26.03.21
ДА
ежегодна
619 / 15.05.23
встъпителна
279 / 26.03.21
   
Гинка Блажева Димитрова
Директор на ДГ
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
4 / 17.04.18
ДА
ежегодна
656 / 15.05.23
ДА
ежегодна
29 / 05.06.18
   
Данаил Драгомиров Ангелов
Експерт „УК и ОМП”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
188 / 15.02.22
ДА
ежегодна
585 / 15.05.23
встъпителна
297 / 15.02.22
   
Даниела Димитрова Илиева - Иванова
Началник на отдел „БФПИО”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
122 / 24.04.18
ДА
ежегодна
614 / 15.05.23
ДА
ежегодна
52 / 07.06.18
   
Даниела Йорданова Стоичкова
Счетоводител
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
37 / 18.04.18
ДА
ежегодна
625 / 15.05.23
ДА
ежегодна
71 / 08.06.18
   
Даниела Маринова Маринова
Старши експерт „Обществени поръчки”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
61 / 19.04.18
ДА
ежегодна
638 / 15.05.23
ДА
ежегодна
4 / 11.05.18
   
Даниела Стефанова Момъкова
Директор на ДЯ
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
91 / 20.04.18
ДА
ежегодна
611 / 15.05.23
ДА
ежегодна
15 / 01.06.18
   
Десислава Николова Стамболийска
Специалист „ОДР”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
192 / 10.10.22
ДА
ежегодна
650 / 15.05.23
встъпителна
307 / 10.10.22
   
Десислава Христова Главнова
Юрисконсулт
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
50 / 18.04.18
ДА
ежегодна
624 / 15.05.23
     
Димитър Веселинов Димитров
Уредник, клуб
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
101 / 20.04.18
ДА
ежегодна
565 / 15.05.23
     
Димка Станчева Банева
Експерт „Здравно обслужване”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
193#3 / 02.12.22
ДА
встъпителна
557#3 / 02.12.22
встъпителна
308#3 / 02.12.22
   
Димка Станчева Банева
Медицинска сестра
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
193#2 / 02.12.22
ДА
встъпителна
557#2 / 02.12.22
встъпителна
308#2 / 02.12.22
   
Димо Александров Парашков
Директор на ОСП „БОП” - гр. Лясковец
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
54 / 18.04.18
ДА
ежегодна
573 / 15.05.23
ДА
ежегодна
66 / 08.06.18
   
Диянка Константинова Бобева - Михайлова
Директор на дирекция „БФПИОГС”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
156 / 26.02.19
ДА
ежегодна
582 / 15.05.23
встъпителна
83 / 26.02.19
   
Елена Радева Берова
Главен специалист „Радиопрограмен ръководител”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
48 / 18.04.18
ДА
ежегодна
628 / 15.05.23
ДА
ежегодна
21 / 05.06.18
   
Женя Христова Жан
Специалист в социална услуга
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
195 / 23.01.23
ДА
ежегодна
561 / 15.05.23
встъпителна
310 / 23.01.23
   
Зоя Радева Милушева
Уредник, клуб
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
30 / 18.04.18
ДА
ежегодна
623 / 15.05.23
     
Иван Иванов Цонев
Главен специалист „БКД”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
110 / 23.04.18
ДА
ежегодна
584 / 15.05.23
     
Иванка Димитрова Лазарова
Директор на ДГ
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
161 / 24.07.19
ДА
ежегодна
654 / 15.05.23
встъпителна
250 / 24.07.19
   
Иванка Иванова Димитрова
Главен специалист „АТО”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
175 / 16.09.20
ДА
ежегодна
579 / 15.05.23
встъпителна
271 / 16.09.20
   
Иванка Тодорова Михнева
Уредник, клуб
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
160 / 01.02.19
ДА
ежегодна
622 / 15.05.23
встъпителна
249 / 01.07.19
   
Ивелина Василева Златева
Уредник, клуб
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
193 / 14.10.22
ДА
ежегодна
610 / 15.05.23
встъпителна
308 / 14.10.22
   
Ивелина Гатева Чолакова
Медицинска сестра
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
68 / 19.04.18
ДА
ежегодна
594 / 15.05.23
ДА
ежегодна
59 / 08.06.18
   
Ивелина Хараламбиева Гецова
Кмет на община Лясковец
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
  Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Инна Георгиева Трухчева
Експерт „АС”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
187 / 25.11.21
ДА
ежегодна
605 / 15.05.23
встъпителна
298 / 25.11.21
   
Йовка Кирчева Тодорова
Главен специалист „ГРАО”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
57 / 19.04.18
ДА
ежегодна
599 / 15.05.23
ДА
ежегодна
53 / 07.06.18
   
Йордан Йорданов Райков
Специалист „Пазари и тържища”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
186#1 / 15.12.21
ДА
ежегодна
607 / 15.05.23
встъпителна
297#1 / 15.12.21
   
Йордан Красимиров Николов
Главен специалист „Евроинтеграция”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
108 / 23.04.18
ДА
ежегодна
629 / 15.05.23
     
Кирил Димчев Александров
Началник на отдел „МП”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
198 / 23.05.23
ДА
встъпителна
658 / 23.05.23
встъпителна
337 / 23.05.23
   
Костадин Димитров Чотов
Главен архитект
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
149 / 18.10.18
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Красимир Димитров Граховски
Старши експерт „БПКД”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
197 / 16.05.23
ДА
встъпителна
657 / 16.05.23
встъпителна
336 / 16.05.23
   
Красимира Цанева Василева
Домакин
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
66 / 19.04.18
ДА
ежегодна
632 / 15.05.23
ДА
ежегодна
24 / 05.06.18
   
Лора Николаева Накова - Йорданова
Медицинска сестра
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
189 / 17.02.22
ДА
ежегодна
575 / 15.05.23
встъпителна
298#2 / 17.02.22
   
Маргарита Евлогиева Русева
Разносвач на храна
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
29 / 18.04.18
ДА
ежегодна
564 / 15.05.23
     
Маргарита Ненова Добрева - Кралева
Финансов контрольор
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
174 / 09.06.20
ДА
ежегодна
618 / 15.05.23
встъпителна
270 / 09.06.20
   
Мариета Василева Банова
Медицинска сестра
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
114 / 24.04.18
ДА
ежегодна
571 / 15.05.23
ДА
ежегодна
20 / 05.06.18
   
Мариета Юлиянова Мутафчиева
Психолог
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
191 / 09.06.22
ДА
ежегодна
596 / 15.05.23
встъпителна
306 / 09.06.22
   
Марийка Драганова Влахова
Уредник, клуб
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
142 / 27.04.18
ДА
ежегодна
609 / 15.05.23
     
Мария Енчева Цветанова
Управител на ДЦСХ
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
36 / 18.04.18
ДА
ежегодна
574 / 15.05.23
     
Мария Петрова Бърнева
Уредник, музей
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
51 / 18.04.18
ДА
ежегодна
603 / 15.05.23
ДА
ежегодна
37 / 07.06.18
   
Мария Стоянова Лазарова
Главен специалист „АО”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
111 / 24.04.18
ДА
ежегодна
617 / 15.05.23
     
Мариян Георгиев Паскалев
Секретар на Община Лясковец
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
112 / 24.04.18
ДА
ежегодна
633 / 15.05.23
     
Марияна Асенова Крумова
Главен специалист „Култура и вероизповедания”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
105 / 23.04.18
ДА
ежегодна
620 / 15.05.23
ДА
ежегодна
46 / 07.06.18
   
Марияна Иванова Петрова
Главен специалист „ГРАО”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
93 / 20.04.18
ДА
ежегодна
641 / 15.05.23
     
Милка Величкова Йотова
Старши експерт „Обществени прояви”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
87 / 20.04.18
ДА
ежегодна
626 / 15.05.23
ДА
ежегодна
51 / 07.06.18
   
Милко Стефанов Минев
Директор на Дирекция „ТУОСЕИ”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
113 / 24.04.18
ДА
ежегодна
608 / 15.05.23
ДА
ежегодна
27 / 05.06.18
   
Мирена Руменова Стоянова
Експерт „ОС”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
104 / 23.04.18
ДА
ежегодна
635 / 15.05.23
ДА
ежегодна
49 / 07.06.18
   
Надежда Дочева Донева
Главен специалист „ЧР”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
86 / 20.04.18
ДА
ежегодна
630 / 15.05.23
ДА
ежегодна
5 / 11.05.18
   
Недялко Жеков Недялков
Старши специалист „КДС”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
128 / 25.04.18
ДА
ежегодна
576 / 15.05.23
     
Нели Лазарова Атанасова
Социален работник
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
181 / 04.03.21
ДА
ежегодна
600 / 15.05.23
встъпителна
277 / 04.03.21
   
Николинка Йорданова Тонкова
Главен специалист „Евроинтеграция”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
109 / 23.04.18
ДА
ежегодна
645 / 15.05.23
     
Николинка Стефанова Бабукчиева
Старши експерт „ОбС”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
63 / 19.04.18
ДА
ежегодна
645#1 / 15.05.23
ДА
ежегодна
28 / 05.06.18
   
Пенка Добромирова Димитрова
Старши експерт „ИП”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
70 / 19.04.18
ДА
ежегодна
644 / 15.05.23
ДА
ежегодна
45 / 07.06.18
   
Пепа Пеева Христова
Счетоводител „МП”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
44 / 18.04.18
ДА
ежегодна
570 / 15.05.23
ДА
ежегодна
299 / 10.05.22
   
Петранка Стоянова Станева
Директор на ДГ
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
163 / 01.08.19
ДА
ежегодна
653 / 15.05.23
встъпителна
252 / 01.08.19
   
Петя Георгиева Кънчева
Управител на ОКСУ
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
192 / 14.06.22
ДА
ежегодна
591 / 15.05.23
встъпителна
307 / 14.06.22
   
Петя Стефанова Димитрова
Медицинска сестра
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
71 / 19.04.18
ДА
ежегодна
652 / 15.05.23
ДА
ежегодна
19 / 05.06.18
   
Петя Стефанова Манчева
Инспектор „МП”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
194 / 10.01.23
ДА
встъпителна
560 / 10.01.23
встъпителна
309/ 10.01.23
   
Петя Тодорова Дойчинова
Главен специалист „ГР”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
64 / 19.04.18
ДА
ежегодна
642 / 15.05.23
     
Пламена Райкова Чергиланова
Главен специалист „ОАИО”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
115 / 24.04.18
ДА
ежегодна
586 / 15.05.23
ДА
ежегодна
54 / 07.06.18
   
Радка Бориславова Банова
Технически сътрудник
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
164 / 12.02.20
ДА
ежегодна
567 / 15.05.23
встъпителна
253 / 12.02.20
   
Ралица Петрова Славова
Старши експерт „ЗСД”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
152 / 04.12.18
ДА
ежегодна
566 / 15.05.23
встъпителна
79 / 04.12.18
   
Розалия Дончева Стоянова
Медицинска сестра
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
89 / 20.04.18
ДА
ежегодна
655 / 15.05.23
ДА
ежегодна
58 / 08.06.18
   
Росица Лазарова Господинова
Заместник - кмет
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
99 / 20.04.18
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Румяна Йорданова Гинова
Технически сътрудник
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
182 / 22.03.21
ДА
ежегодна
601 / 15.05.23
встъпителна
278 / 22.03.21
   
Светослав Стефанов Димитров
Старши експерт „Геодезист”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
124 / 25.04.18
ДА
ежегодна
578 / 15.05.23
     
Силвия Иванова Йовчева
Експерт „ОС”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
178 / 24.02.21
ДА
ежегодна
637 / 15.05.23
встъпителна
274 / 24.02.21
   
Силвия Иванова Пашаланова
Началник отдел „ГРАО”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
95 / 20.04.18
ДА
ежегодна
640 / 15.05.23
     
Силвия Стефанова Илиева
Старши експерт „ИП”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
62 / 19.04.18
ДА
ежегодна
615 / 15.05.23
ДА
ежегодна
32 / 06.06.18
   
Снежана Георгиева Спирова
Психолог
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
40 / 18.04.18
ДА
ежегодна
612 / 15.05.23
ДА
ежегодна
300 / 11.05.22
   
Соня Симеонова Шишкова
Главен експерт „Проекти”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
130 / 27.04.18
ДА
ежегодна
595 / 15.05.23
ДА
ежегодна
69 / 08.06.18
   
Станимир Георгиев Стоянов
Старши счетоводител
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
171 / 18.05.20
ДА
ежегодна
634 / 15.05.23
встъпителна
267 / 18.05.20
   
Стела Иванова Стоянова
Главен специалист „ТРЗ”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
121 / 24.04.18
ДА
ежегодна
627 / 15.05.23
     
Стефка Димова Банова
Главен специалист „ОАИО”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
116 / 24.04.18
ДА
ежегодна
604 / 15.05.23
ДА
ежегодна
55 / 07.06.18
   
Таня Енчева Иванова
Медицинска сестра
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
97 / 20.04.18
ДА
ежегодна
636 / 15.05.23
ДА
ежегодна
44 / 07.06.18
   
Теодор Стефанов Ников
Главен специлист „Еколог”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
196 / 15.02.23
ДА
ежегодна
562 / 15.05.23
встъпителна
311 / 15.02.23
   
Теодора Божидарова Табакова
Технически сътрудник
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
179 / 24.02.21
ДА
ежегодна
616 / 15.05.23
встъпителна
275 / 24.02.21
   
Тодор Маринов Тонков
Старши експерт „Техническо осигуряване”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
90 / 20.04.18
ДА
ежегодна
646 / 15.05.23
     
Фатме Мустафова Ганчева
Директор на ДГ
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
193#1 / 22.11.22
ДА
ежегодна
648 / 15.05.23
встъпителна
308#1 / 22.11.22
   
Християна Миткова Богданова
Здравен медиатор
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
184 / 23.06.21
ДА
ежегодна
588 / 15.05.23
встъпителна
295 / 23.06.21
   
Цветанка Василева Цветанова
Социален работник
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
169 / 15.04.20
ДА
ежегодна
597 / 15.05.23
встъпителна
258 / 15.04.20
   
Цветелина Ангелова Недялкова
Старши специалист „КДС”
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
159 / 24.04.19
ДА
ежегодна
587 / 15.05.23
встъпителна
86 / 24.04.19
   
Цветомила Тодорова Берова
Секретар на МКБППМН
Декл. чл.35 ал.1 т.1 Декл. чл.35 ал.1 т.2 Декл. чл.35 ал.1 т.3 Декл. чл.35 ал.1 т.4
Част I Част II
168 / 06.04.20
ДА
ежегодна
646#1 / 15.05.23
встъпителна
257 / 06.04.20
   

Списъци на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Списък на задължените лица, неподали в срок годишни декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ за 2019 г.

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ (отм., ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г.)

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм., ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г.)