Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за вакантни длъжности в Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина 13.02.2024 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-17 / 09.01.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 3 (три) вакантни длъжности за офицери във военно формирование (в. ф.) 48960 - София, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина както следва: - Младши експерт III степен в отдел „Координационни дейности“: 1 (една) длъжност; - Младши експерт III степен в отдел „Военна инфраструктура, пожарна безопасност и военна инспекция за технически надзор на съоръжения с повишена опасност“: 1 (една) длъжност; - Помощник-началник на отделение „Медицинско осигуряване“: 1 (една) длъжност; Кандидатите за вакантните длъжности следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Конкурсът ще се проведе на 02 и 03 май 2024 г. във в. ф. 52480 - София под формата на изпит по физическа подготовка и събеседване, а психологическият скрининг - на 25 и 26 април 2024 г. във в. ф. 48960 - София. Кандидатите за длъжността „Младши експерт III степен в отдел „Военна инфраструктура, пожарна безопасност и военна инспекция за технически надзор на съоръжения с повишена опасност“ ще бъдат оценени допълнително чрез тест за проверка на знанията в областта на инвестиционното проектиране и строителство. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 29.03.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява