Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Секретар на Община Лясковец 07.05.2024 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Секретар на Община Лясковец на основание заповед на кмета на Община Лясковец №З-1000 / 18.04.2024 г. и въз основа на извършената преценка при разглеждане на подадените документи и оценка на концепцията от конкурсната комисия.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Секретар на Община Лясковец