Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността: Началник на отдел „Бюджет и финанси“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“ 16.05.2024 Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността: Началник на отдел „Бюджет и финанси“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“, изготвен от Конкурсната комисия, определена със заповед №З-949 / 12.04.2024 г. на кмета на Община Лясковец на основание чл.44, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл).

Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността: Началник на отдел „Бюджет и финанси“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“