Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка 15.01.2024 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-59 / 04.01.2024 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 106 (сто и шест) вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина както следва: 1. За в. ф. 54300 - София, в. ф. 54870 - София, в. ф. 54630 - Бургас и в. ф. 57310 - Ловеч: 50 (петдесет) длъжности; 2. За в. ф. 48940 - Бургас, в. ф. 54850 - Бургас, в. ф. 54860 - Бургас и в. ф. 54680 - Бургас: 27 (двадесет и седем) длъжности; 3. За в. ф. 22960 - Царева Ливада: 2 (две) длъжности; 4. За в. ф. 52480 - София: 24 (двадесет и четири) длъжности; 5. За в. ф. 22680 - Карлово: 1 (една) длъжност; 6. За в. ф. 22620 - София: 2 (две) длъжности. 2. Конкурсът ще се проведе за времето от 15.04.2024 г. до 19.04.2024 г. в съответните гарнизони по места и включва: изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура и събеседване. 3. В съответствие с приложение №1 и №2 към заповед №ОХ-720 / 28.08.2023 г. на министъра на отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1 405 лв. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ №42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 01.03.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява