Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина 26.01.2024 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-42 / 16.01.2024 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование (в. ф.) 34750 - Карлово, която следва да се заеме след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина както следва: - Началник на група „Правно-нормативна“: 1 (една) длъжност. Кандидатите за вакантната длъжност следва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Конкурсът ще се проведе от 22.03.2024 г. до 29.03.2024 г. във в. ф. 34750 - Карлово и включва: изпит по физическа подготовка и събеседване. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 19.02.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява