Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповеди на директора на ОД „Земеделие” - Велико Търново за определяне на цената на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване, за стопанската 2023/2024 г. 30.01.2024 Заповеди №№ ПО-09-5, ПО-09-6, ПО-09-1, ПО-09-2, ПО-09-3, ПО-09-4 / 16.01.2024 г. на директора на ОД „Земеделие” - Велико Търново за определяне на цената на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец и с. Мерданя, за стопанската 2023/2024 г.

Заповеди №№ ПО-09-5, ПО-09-6, ПО-09-1, ПО-09-2, ПО-09-3, ПО-09-4 / 16.01.2024 г. на директора на ОД „Земеделие” - Велико Търново