Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за вакантна длъжност в Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) 26.01.2024 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-73 / 22.01.2024 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Командване за логистична поддръжка, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) както следва: - Началник на оперативен център във в. ф. 22970 - София: 1 (една) длъжност. Кандидатите за вакантната длъжност следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. За кандидатстване се подава писмено заявление с приложени документи, които се разглеждат от назначена за целта комисия и след събеседване с кандидатите същата извършва класиране. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 22.02.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Заповед №ОХ-73 / 22.01.2024 г. на министъра на отбраната