Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата Учредяване

Заповед №2757 / 13.12.2021 г. на Кмета на Община Лясковец за назначаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Лясковец
Заповед №2828 / 22.12.2021 г. на Кмета на Община Лясковец за допълване на Заповед №2757 / 13.12.2021 г.
Заповед №830 / 24.04.2023 г. на Кмета на Община Лясковец за изменение на Заповед №2757 / 13.12.2021 г.
Заповед №878 / 09.04.2024 г. на Кмета на Община Лясковец за изменение на Заповед №2757 / 13.12.2021 г.

Правила за дейността и организацията на работа

Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата
Заповед З-43 / 31.08.2021 г. на председателя на ДАБДП за утвърждаване
Заповед З-75 / 03.12.2021 г. на председателя на ДАБДП за изменение и допълване

Документи

Годишна общинска програма по БДП за 2024 г.
Общински доклад за БДП - част 1 за 2023 г.
Протокол от заседание на ОбщКБДП, проведено на 18.04.2024 г.
Протокол от заседание на ОбщКБДП, проведено на 13.07.2023 г.
Протокол от заседание на ОбщКБДП, проведено на 27.04.2023 г.
Протокол от заседание на ОбщКБДП, проведено на 20.10.2022 г.
Протокол от заседание на ОбщКБДП, проведено на 09.06.2022 г.
Протокол от заседание на ОбщКБДП, проведено на 06.04.2022 г.
Протокол от заседание на ОбщКБДП, проведено на 03.02.2022 г.
Общинска годишна план-програма за безопасност на движението по пътищата за 2022 г.
Годишен доклад за изпълнение на общинската политика по БДП за 2021 г.