Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява относно ранен прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2024/2025 г. 26.01.2024 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че във Висшите военни училища е обявен прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2024/2025 г. за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление „Военно дело”. Обучението е по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” в следните специализации:   Национален военен университет „Васил Левски” (НВУ „В. Левски“) - факултети в гр. Велико Търново и гр. Шумен: 1. Артилерийско и зенитно въоръжение, стрелково оръжие, оптика и бойни припаси. 2. Артилерийско инструментално разузнаване. 3. Военни комуникационни и информационни системи (Комуникационна техника и технологии). 4. Военни комуникационни и информационни системи (Компютърни системи и киберсигурност). 5. Войски за ядрена, химическа, биологическа защита и екология. 6. Електронно разузнаване и електронна война. 7. Инженерни войски. 8. Материални ресурси, придвижване и транспорт. 9. Мотопехотни и танкови войски. 10. Наземно базирани средства за противовъздушна отбрана и противоракетна отбрана. 11. Полева артилерия. 12. Противовъздушна отбрана на войските. 13. Радиотехнически войски (Комуникационна техника и технологии). 14. Разузнаване. 15. Танкова и автомобилна техника.   Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ (ВВВУ „Г. Бенковски“) гр. Долна Митрополия: 1. „Летец-пилот“. 2. Радиоелектронно оборудване на летателни апарати. 3. Авиационно въоръжение. 4. Комуникационни, информационни и навигационни системи. 5. Логистика на формированията от Военновъздушните сили. 6. Системи за въздушно наблюдение, разузнаване и контрол.   Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ (ВВМУ „Н. Вапцаров“) гр. Варна: 1. Корабоводене за ВМС. 2. Корабни машини и механизми за ВМС. 3. Военноморски комуникационни и радиотехнически системи. 4. Кибероперации. 5. Мехатроника. 6. Логистика на формированията от Военноморските сили. 7. Медицинско осигуряване на Въоръжените сили по специалност „Медицина“ в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, редовна форма с 6-годишен срок на обучение.   Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Информация за сроковете за подаване на документи, както и подробности по условията за кандидатстване могат да се получат от: 1. Офиси за военен отчет в Общини Лясковец и Горна Оряховица - в сградата на съответната общинска администрация, партер и на телефони: - 0619 22 052: офис за военен отчет в Община Лясковец. - 0618 60 995: офис за военен отчет в Община Горна Оряховица; 2. Военно окръжие II степен - Велико Търново и на телефон: 062 620 400. 3. НВУ „В. Левски“: - Район Велико Търново: 062 618 866, 062 618 832, e-mail: uduk@nvu.bg - Район Шумен: 054 801 040, 054 877 463, e-mail: nvu-sh@aadcf.nvu.bg 4. ВВВУ „Г. Бенковски“: 064 837 217, 088 234 7791 - г-н Стоян Стоянов, e-mail: VVVU@af-acad.bg 5. ВВМУ „Н. Вапцаров“: 052 632 015, 052 552 222, 088 904 4111 - к-н II ранг Славова, e-mail: info@naval-acad.bg