Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Декларации по чл.49 ал.1 от Закона за противодействие на корупцията


Веселин Николаев Гърбатилов
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
18 / 20.02.24
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Даниел Димитров Димов
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
12 / 30.11.23
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Даниела Тодорова Арабаджиева
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
2 / 30.11.23
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Деян Николов Рачев
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
4 / 30.11.23
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Емилия Атанасова Жилиева
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
1 / 18.11.23
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Златко Христов Войводов
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
17 / 18.12.23
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Иван Валериев Иванов
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
3 / 30.11.23
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Ивелина Хараламбиева Гецова
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
8 / 30.11.23
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Мариян Митков Василев
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
5 / 30.11.23
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Пепа Бориславова Банова
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
15 / 11.12.23
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Росен Георгиев Иванов
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
7 / 30.11.23
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Румен Иванов Стойков
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
10 / 30.11.23
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Сашка Валентинова Михайлова
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
14 / 11.12.23
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Сергей Христов Добрев
Председател на Общински съвет Лясковец
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
13 / 05.12.23
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Стоян Христов Йорданов
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
16 / 12.12.23
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Тодор Димитров Тодоров
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
9 / 30.11.23
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Христо Добринов Гугучков
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
11 / 30.11.23
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    
Янко Колев Янков
Общински съветник
Декл. чл.49 ал.1 т.1 Декл. чл.49 ал.1 т.2 Декл. чл.49 ал.1 т.3 Декл. чл.49 ал.1 т.4
Част I Част II
6 / 30.11.23
Пред КПКОНПИ Пред КПКОНПИ    

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ (отм., ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г.)

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм., ДВ, бр.7 от 19.01.2018 г.)