Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина 04.04.2024 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-101 / 28.03.2024 г. на началника на Военно-географската служба са обявени 2 (две) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина във военно формирование 24430 - гр. Троян (Военно-географска служба) както следва: Младши шофьор в служба „Автомобилна техника“ в сектор „Логистика“ на военно формирование 24430 - Троян: 2 (две) длъжности. Конкурсът ще се проведе на 11.06.2024 г. и 12.06.2024 г., като до 05.06.2024 г. допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа, датата и мястото на провеждането му. Конкурсът включва: изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура и събеседване. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България - при равен бал, на по-предно място се класира кандидатът, подписал договор за служба в доброволния резерв. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 08.05.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява