Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел „Бюджет и финанси“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“ 02.05.2024 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Бюджет и финанси“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“ на основание заповед на кмета на Община Лясковец №З-949 / 12.04.2024 г. и въз основа на извършената преценка при разглеждане на подадените документи от конкурсната комисия.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел „Бюджет и финанси“ в дирекция „Бюджет, финанси, административно-правно обслужване и гражданска регистрация“