Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите 16.02.2024 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №3РД-190 / 07.02.2024 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 28 (двадесет и осем) длъжности за войници във военни формирования (в. ф.) от състава на Съвместното командване на силите при следния разчет: - за в. ф. 22980: София: 7 (седем) длъжности; - за в. ф. 18270: Горна Малина: 1 (една) длъжност; - за в. ф. 28860: Горна Малина: 20 (двадесет) длъжности. 2. Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). 3. Обявените длъжности следва да се заемат след провеждане на конкурс във в. ф. 28860 - Горна Малина за времето от 08.04.2024 г. до 12.04.2024 г. включително, който включва: тест за проверка на общата култура и изпит за определяне на физическата годност. 4. В съответствие със заповед № ОХ-720/28.08.2023 г. на министъра на отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1405 лева. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документите - до 08.03.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява