Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Национален военен университет „Васил Левски“ 25.04.2024 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-02-450 / 19.04.2024 г. на началника на Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ са обявени 5 (пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина както следва: - Младши механик-водач: 2 (две) длъжности; - Техник по ремонта на специална техника: 1 (една) длъжност; - Младши шофьор: 1 (една) длъжност; - Шофьор-санитар: 1 (една) длъжност. 2. Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 3. Обявените длъжности следва да се заемат след провеждане на конкурс в НВУ „Васил Левски“ за времето от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г. включително, който включва: изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура и събеседване. За провеждане оценка на психологичната пригодност, кандидатите ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждане. 4. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва ва въоръжените сили на Република България, при равен бал на по-предно място се класира кандидатът, подписал договор за служба в доброволния резерв. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документите - до 23.05.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява