Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между училищата в Община Лясковец 28.02.2024 Заповед №561 / 28.02.2024 г. за утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, определени с единни разходни стандарти в РМС №847 / 28.11.2023 г. за изменение и допълнение на РМС №346 / 05.05.2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г., между училищата в Община Лясковец.

Заповед №561 / 28.02.2024 г.