Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) 26.01.2024 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-45 / 17.01.2024 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за офицери в Сухопътни войски, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) както следва: - Заместник-командир на логистична рота във в. ф. 24620 - Свобода: 1 (една) длъжност; - Командир на зенитно-артилерийски взвод във в. ф. 24150 - Стара Загора: 1 (една) длъжност. Кандидатите за вакантните длъжности следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. За кандидатстване за вакантните длъжности се подава писмено заявление с приложени документи, които се разглеждат от назначени за целта комисии и след събеседване с кандидатите същите извършват класиране. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 16.02.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Заповед №ОХ-45 / 17.01.2024 г. на министъра на отбраната