Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана 22.03.2024 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-01-168 / 14.03.2024 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (КИПКО) са обявени 19 (деветнадесет) войнишки длъжности във военни формирования (в. ф.) на пряко подчинение на командира на КИПКО, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина както следва: 1. За в. ф. 36450 - София: 8 (осем) длъжности; 2. За в. ф. 46390 - София: 2 (две) длъжности; 3. За в. ф. 42650 - Копривщица: 5 (пет) длъжности; 4. За в. ф. 26050 - София: 3 (три) длъжности; 5. За в. ф. 42170 - Сливен: 1 (една) длъжност. 2. Конкурсът ще се проведе по график за времето от 24.06.2024 г. до 28.06.2024 г. във в. ф. 46390 - София и включва: тест за проверка на общата култура, изпит за определяне на физическата годност и събеседване. 3. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България при равен бал на по-предно място се класира кандидатът, подписал договор и изпълняващ служба в доброволния резерв. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 07.05.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява