Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Търгове и конкурси от 2015 година

22.12.2015

Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 10 (отдел 246 - и, отдел 265 - х) и обект № 11 (отдел 256 - у, отдел 257 - е1, отдел 271 - ю) на територията на Община Лясковец

Заповед № 2158 / 22.12.2015 г. на кмета на Община Лясковец за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 10 (отдел 246 - и, отдел 265 - х) и обект № 11…

16.12.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот

Заповед №2116 / 16.12.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост №2532, находящ се в Промишлена зона, гр…

16.12.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот

Заповед №2113 / 16.12.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот №108033, находящ се в землището на с. Козаревец.

11.12.2015

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 10 (отдел 246 - и, отдел 265 - х) и обект № 11 (отдел 256 - у, отдел 257 - е1, отдел 271 - ю) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 2038 / 10.12.2015 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване.  2. Други тръжни условия. 3. Изисквания, на които трябва да…

11.12.2015

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед №2038 / 10.12.2015 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на община…

06.10.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот

Заповед №1545 / 06.10.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот №108031, находящ се в землището на с. Козаревец.

06.10.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1544 / 06.10.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален номер №1231.

25.09.2015

Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 9, отдел 237 - "з" и отдел 239 - "д2"

Заповед №1479 / 25.09.2015 г. на кмета на община Лясковец за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 9, отдел 237 - "з" и отдел 239 - "д2".

12.09.2015

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 9 (отдел 237 - „з”, отдел 239 - "д2") на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 1400 / 12.09.2015 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване.  2. Други тръжни условия. 3. Изисквания, на които трябва да…

12.09.2015

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед №1400 / 12.09.2015 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на община…

12.09.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №1399 / 12.09.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години, на част от имот публична общинска собственост.

12.09.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №1398 / 12.09.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години, на част от имот публична общинска собственост.

12.09.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед №1397 / 12.09.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години, на част от имот публична общинска собственост.

12.09.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1396 / 12.09.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост.

03.09.2015

Заповед за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 1325 / 03.09.2015 г. за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, на територията на община Лясковец, обект № 8…

31.08.2015

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Заповед №1292 / 28.08.2015 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2015 / 2016 г. на…

27.08.2015

Заповед за прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 1286 / 27.08.2015 г. за прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, на територията на община Лясковец, обект № 9: отдел 237 -…

18.08.2015

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

Заповед № 1225 / 18.08.2015 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, представляващи ниви, находящи се в…

17.08.2015

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 9 (отдел 237 - „з”, отдел 239 - "д2") на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 1223 / 17.08.2015 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване.  2. Други тръжни условия.  3. Изисквания, на които трябва…

17.08.2015

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 1223 от 17.08.2015 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на община…

13.08.2015

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 8 (отдел 241 - „м”) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 1209 / 13.08.2015 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване.  2. Други тръжни условия. 3. Изисквания, на които трябва да…

13.08.2015

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 1209 от 13.08.2015 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на община…

17.06.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

Заповед № 804 / 17.06.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот публична общинска собственост…

26.05.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед № 691 / 26.05.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2015/2016 година на…

21.05.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост

Заповед № 673 / 21.05.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот публична общинска собственост, находящ се…

21.05.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост

Заповед № 669 / 21.05.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот публична общинска собственост, находящ се…

21.05.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот частна общинска собственост

Заповед № 666 / 21.05.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 стопански години за създаване на трайни насаждения на…

11.05.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед №596 / 11.05.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот частна общинска собственост, находящ се в…

04.05.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект частна общинска собственост

Заповед №545 / 30.04.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обект частна общинска собственост…

16.03.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед № 297 / 16.03.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост в землището на с. Джулюница.

24.02.2015

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Заповед №203 / 24.02.2015 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, находящи се в землището на…

23.02.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот

Заповед №196 / 23.02.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот №000678.

16.02.2015

Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 6, отдел 239, подотдел "д1"

Заповед №178 / 16.02.2015 г. на кмета на община Лясковец за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 6, отдел 239, подотдел "д1".

29.01.2015

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 6 (отдел 239 - „д1”) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 106 / 29.01.2015 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване.  2. Други тръжни условия.  3. Изисквания, на които трябва да…

29.01.2015

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 106 от 29.01.2015 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на община…

28.01.2015

Заповед за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 103 / 28.01.2015 г. за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, на територията на община Лясковец, обект № 6…

15.01.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №48 / 15.01.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост УПИ ХХХV-общ., в кв. 98 по ПУП-ПР на гр…

15.01.2015

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №47 / 15.01.2015 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с №000697, находящ се в землището на гр…

12.01.2015

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 6 (отдел 239 - „д1”) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 29 / 12.01.2015 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване.  2. Други тръжни условия. 3. Изисквания, на които трябва да…

12.01.2015

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 29 от 12.01.2015 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на община…