Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Връчване по ДОПК Съобщения от 2020 година

27.10.2020

Съобщение до Руска Москова Михалева с адрес гр. Лясковец, ул. Ален мак № 20, вх. Б, ет. 1

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

27.10.2020

Съобщение до Иванка Петрова Димитрова с адрес гр. Велико Търново, ул. Никола Златарски № 12

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

27.10.2020

Съобщение до Николай Станчев Ганчев с адрес гр. София, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 115 А

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

27.10.2020

Съобщение до Васил Василев Василев с адрес с. Козаревец, ул. Васил Левски № 53

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

27.10.2020

Съобщение до Мария Тодорова Василева с адрес с. Козаревец, ул. Васил Левски № 53

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

27.10.2020

Съобщение до Юлиана Йордан Нохара с адрес гр. София, р-н Искър, ж.к. Дружба № 117, вх. Д, ет. 2, ап. 82

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

26.10.2020

Съобщение до Албена Янкова Караджова с адрес с. Царски извор, ул. Стойко Димов Церовски № 25

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

26.10.2020

Съобщение до Ганчо Николов Пудев с адрес гр. Велико Търново, ул. Деньо Чоканов № 7, вх. Б, ет. 7, ап. 19

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

26.10.2020

Съобщение до Ангелина Данаилова Ангелова с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 34

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

02.10.2020

Съобщение до Николай Димитров Стефанов с адрес с. Джулюница, ул. Трети март № 68

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

01.10.2020

Съобщение до Мирослав Илиев Михнев с адрес с. Благоево, общ. Стражица, ул. Васил Левски № 8

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

29.09.2020

Съобщение до Бистра Йорданова Митева с адрес гр. Димитровград бул. Г. С. Раковски № 47, вх. В, ет. 5, ап. 13

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

25.09.2020

Съобщение до Тошка Кръстева Йорданова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Цар Освободител № 94, вх. В, ап. 1

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

21.09.2020

Съобщение до Светослав Петров Петров с адрес гр. Лясковец, ул. Павел Калянджи № 42

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

18.09.2020

Съобщение до Тодор Петров Петров с адрес гр. Лясковец, ул. Павел Калянджи № 42

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

21.08.2020

Съобщение до Атанас Петров Гечев с адрес гр. Велико Търново, ул. Осма Дружина № 1

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

13.08.2020

Съобщение до Стоянка Иванова Петкова с адрес гр. Търговище, ж.кв. Запад № 57, вх. Б, ет. 1, ап. 16

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

13.08.2020

Съобщение до Светлана Димитрова Хербиг-Стефанова с адрес гр. Лясковец ул. Васил Левски № 122

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.08.2020

Съобщение до Георги Петров Стоименов с адрес гр. Лясковец, ул. Георги Бенковски № 45

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.08.2020

Съобщение до Ивелина Петрова Стоименова с адрес гр. Лясковец, ул. Георги Бенковски № 45

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.08.2020

Съобщение до Асен Георгиев Маринов с адрес гр. Лясковец, ул. Павел Калянджи № 7

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.08.2020

Съобщение до Валентин Любенов Иванов с адрес с. Джулюница, ул. Г.С. Раковски № 9

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.08.2020

Съобщение до Митьо Радев Петров с адрес гр. Велико Търново, ул. Григорий Цамблак № 6

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.08.2020

Съобщение до Даниела Радославова Стоименова с адрес гр. Лясковец, ул. Георги Бенковски № 45

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.08.2020

Съобщение до Боян Костадинов Костадинов с адрес гр. Велико Търново, ул. Георги Живков № 3, вх. В, ет. 5, ап. 14

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.08.2020

Съобщение до Веселин Георгиев Александров с адрес гр. Благоевград, ж.к. Еленово № 216, вх. Б, ет. 2, ап. 6

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.08.2020

Съобщение до Борислава Георгиева Костова с адрес гр. София, р-н Люлин, ж.к. Люлин № 26, ет. 8, ап. 15

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.08.2020

Съобщение до Иван Дончев Милев с адрес гр. Велико Търново, ул. Васил Левски № 10, вх. Б, ет. 4

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.08.2020

Съобщение до Тодорка Георгиева Георгиева с адрес с. Кулата, общ. Петрич, ул. Антон Попов № 14

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

11.08.2020

Съобщение до Димитър Георгиев Димитров с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Калтинска комуна № 19

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

11.08.2020

Съобщение до Христо Петков Милев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Васил Априлов № 2

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

11.08.2020

Съобщение до Снежана Тодорова Рибицова с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин № 370, ет. 8, ап. 41

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

25.06.2020

Съобщение до Анна Тодорова Сеизова с адрес гр. София, р-н Оборище, бул. Янко Сакъзов / Ген. Владимир / № 30, ет. 3, ап. 12

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

24.06.2020

Съобщение до Надежда Костова Лакова с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 39 бл. 5, ап. 2

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

24.06.2020

Съобщение до Иван Пенев Василев с адрес гр. Велико Търново, ул. Бачо Киро № 3, вх. Б

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

24.06.2020

Съобщение до Еми Иванова Станкова с адрес гр. София, р-н Лозенец, ул. Бунтовник № 35 ет. 4, ап. 15

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

19.06.2020

Съобщение до Димитър Димитров Русев с адрес гр. Лясковец, ул. Димо Минев № 13

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

19.06.2020

Съобщение до Данаил Николаев Кирчев с адрес гр. София, кв. Ботунец, р-н Кремиковци-Ботунец 2 № 11, вх. а, ет. 1, ап. 2

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

17.06.2020

Съобщение до Иван Костадинов Друмев с адрес гр. Лясковец, ул. Георги Бенковски № 15

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

10.06.2020

Съобщение до Радослав Иванов Стоев с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 13, вх. Б, ет. 1, ап. 3

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

10.06.2020

Съобщение до Димитър Радославов Стоев с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 13, вх. Б, ет. 1, ап. 3

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

10.06.2020

Съобщение до Анета Василева Димова с адрес гр. София, р-н Красно село, ж.к. Красно село, кв. Борово № 217, вх. Е, ет. 2, ап. 96

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

10.06.2020

Съобщение до Веселинка Вангелова Лазарова с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 19, вх. А, ет. 5, ап. 14

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

05.06.2020

Съобщение до Станка Крумова Богданова с адрес с. Козаревец, ул. Младост № 3

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

02.06.2020

Съобщение до Али Юсменов Яшаров с адрес с. Добри дял, ул. Георги Бенковски № 9

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

01.06.2020

Съобщение до Атанас Манолов Иванов с адрес с. Ресен, Район ж.п. гара № 8

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

27.05.2020

Съобщение до Кирил Ангелов Киров с адрес с. Джулюница, ул. Трети март № 36

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

27.05.2020

Съобщение до Марин Тодоров Дунев с адрес с. Джулюница, ул. Асен Златаров № 10, вх. А

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.05.2020

Съобщение до Ангел Стойков Ангелов с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 19, вх. А, ет. 6, ап. 19

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.05.2020

Съобщение до Лилия Георгиева Чангалова с адрес гр. София, р-н Люлин, ж.к. Люлин, № 546, вх. А, ет. 3, ап. 12

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

23.04.2020

Съобщение до Роди-Транс ЕООД с адрес с. Джулюница, ул. Роман № 115

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

22.04.2020

Съобщение до Лотос - Михаил Михайлов с адрес с. Родина, общ. Златарица, ул. Трети март № 23

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

01.04.2020

Съобщение до Лимпа ООД с адрес с. Добри дял, ул. Люлин 5, вх. А

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

24.03.2020

Съобщение до Йордан Георгиев Уваков с адрес гр. София, ж.к. Люлин 546, вх. А, ет. 3, ап. 12

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

24.03.2020

Съобщение до Станчо Начев Танев с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 146, вх. Б

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

24.03.2020

Съобщение до Бисер Мирославов Пашов с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 4

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

24.03.2020

Съобщение до Начо Христов Пантелеев с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 57

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.03.2020

Съобщение до Джейлян Лютвиева Хасанова с адрес с. Косевци, ул. Стоян Тодоров № 14

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.03.2020

Съобщение до Симеон Стоянов Димитров с адрес с. Беломорци, ул. Кръстьо Атанасов № 5

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.03.2020

Съобщение до Камелия Маринова Колева с адрес с. Боровци, община Берковица, ул. Извън регулацията № 3

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.03.2020

Съобщение до Домат АД с адрес с. Джулюница, район жп. Гарата № 2

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

06.02.2020

Съобщение до Златко Йорданов Спасов с адрес гр. Лясковец, ул. Недю Жеков № 15

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…