Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Връчване по ДОПК Съобщения от 2018 година

07.12.2018

Съобщение до Интернешънъл Пропърти Инвестмънтс ООД с адрес гр. Велико Търново, ул. Стефан Стамболов № 43, ет. 1

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

07.12.2018

Съобщение до Ерна ООД представлявана от Ниъл Джон Акот с адрес гр. Велико Търново, ул. Възрожденска № 1, вх. А

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

05.12.2018

Съобщение до Севинч Османова Абтиева с адрес гр. Лясковец, ул. Г. С. Раковски № 7, вх. А

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

04.12.2018

Съобщение до Димитър Маринов Стателов с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 8

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

04.12.2018

Съобщение до Митка Илиева Михайлова с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 112

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

04.12.2018

Съобщение до Деян Томов Петков с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 19, вх. В, ет. 3

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

04.12.2018

Съобщение до Маринчо Илиев Василев с адрес гр. Лясковец, ул. Кирил и Методий № 5

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

04.12.2018

Съобщение до Василиса Девелопмънт ЕООД с адрес с Драгижево, ул. Мургаш № 11

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

03.12.2018

Съобщение до Донка Василева Караджова с адрес гр. Велико Търново, ул. Баба Мота № 16

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

03.12.2018

Съобщение до Пламен Христов Караджов с адрес гр. Велико Търново, ул. Ален мак № 11, ет. 2, ап. 6

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

14.11.2018

Съобщение до Димчо Иванов Николов с адрес гр. Лясковец, ул. Цани Гинчев № 36, вх. А, ет. 3

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

02.11.2018

Съобщение до Мая Йоргова Петрова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Юрий Гагарин № 47, вх. В, ет. 2, ап. 6

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

31.10.2018

Съобщение до Косьо Панайотов Косев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Цар Самуил № 4

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

31.10.2018

Съобщение до Мартин Димов Сулов с адрес гр. Долна Оряховица, ул. Райко Даскалов № 39

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

31.10.2018

Съобщение до Кадрие Яшарова Раимова с адрес с. Добри дял, ул. Балатон № 9

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

30.10.2018

Съобщение до Асен Славев Асенов с адрес с. Драганово, ул. Филип Тотю № 7

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

30.10.2018

Съобщение до Мехмед Асанов Махмудов с адрес с. Добри дял, ул. Пролет № 15

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

29.10.2018

Съобщение до Свилен Йорданов Тепавичаров с адрес с. Драгижево, ул. Капитан дядо Никола № 68

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

29.10.2018

Съобщение до Мехмед Асанов Мехмедов с адрес с. Добри дял, ул. Филип Тотю № 11

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

19.10.2018

Съобщение до Валентина Маринова Танева-Шмехлинг с адрес гр. Лясковец, ул. Любен Каравелов № 9

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

10.10.2018

Съобщение до Пламен Георгиев Георгиев с адрес гр. Лясковец, ул. Димо Минев № 2

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

10.10.2018

Съобщение до Биляна Петрова Георгиева с адрес гр. Лясковец, ул. Димо Минев № 2

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

10.10.2018

Съобщение до Стефан Пеев Колев с адрес гр. Лясковец, ул. Д-р Иван Касабов № 5, вх. А, ет. 3, ап. 5

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

09.10.2018

Съобщение до Галина Стефанова Стоянова с адрес гр. Лясковец, ул. Добри Ганчев № 25

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

09.10.2018

Съобщение до Слави Георгиев Тодоракев с адрес гр. Велико Търново, ул. Крайбрежна № 39

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

09.10.2018

Съобщение до Йосиф Стоянов Василев с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 8

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

09.10.2018

Съобщение до Георги Христов Георгиев с адрес гр. Лясковец, бул. Христо Ботев № 4

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

21.09.2018

Съобщение до Петя Заркова Граматикова с адрес гр. Лясковец, ул. Петър Караминчев № 7, вх. А, ет. 2, ап. 5

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

21.09.2018

Съобщение до Емил Славков Граматиков с адрес гр. Лясковец, ул. Петър Караминчев № 7, вх. А, ет. 2, ап. 5

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

18.09.2018

Съобщение до Ценка Кирилова Михайлова с адрес гр. София, р-н Триадица, ул. Цар Шишман № 4

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

18.09.2018

Съобщение до Петьо Ангелов Сидеров с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 30, вх. Б, ет. 2

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

18.09.2018

Съобщение до Петко Михайлов Джуров с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 3, вх. А, ет. 2, ап. 6

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

17.09.2018

Съобщение до Галя Николова Цонева с адрес с. Добри дял, ул. Славяни № 22

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

17.09.2018

Съобщение до Камелия Ангелова Ангелова с адрес с. Добри дял, ул. Рила № 1

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

17.09.2018

Съобщение до Сашка Яворова Младенова с адрес с. Добри дял, ул. Балатон № 21

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

17.09.2018

Съобщение до Сейдат Асанов Мехмедов с адрес с. Добри дял, ул. Балатон № 21

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

17.09.2018

Съобщение до Юри Младенов Ангелов с адрес с. Добри дял, ул. Рила № 1

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

11.09.2018

Съобщение до Жизана Арифова Яшарова с адрес с. Добри дял, ул. Пролет № 19

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

16.08.2018

Съобщение до Димчо Георгиев Павлов с адрес гр. Лясковец, ул. Хаджи Димитър № 23

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

16.08.2018

Съобщение до Бърдън Сървисис ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. Любен Каравелов № 49

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

15.08.2018

Съобщение до Ангел Крумов Борисов с адрес гр. Лясковец, ул. Любен Каравелов № 5

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

15.08.2018

Съобщение до Мартин Тодоров Иванов с адрес с. Добри дял, ул. Васил Левски № 5

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

15.08.2018

Съобщение до Веселин Живков Жеков с адрес гр. Варна, р-н Приморски, ул. Доктор Басанович № 10, ет. 3, ап. 15

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

15.08.2018

Съобщение до Султана Османова Ахмедова с адрес с. Добри дял, ул. Пролет № 41

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

26.07.2018

Съобщение до Мариана Илиева Парнеро с адрес с. Добри дял, ул. Славяни № 3

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

25.07.2018

Съобщение до Николай Илиев Кръстев с адрес с. Шереметя, ул. Осма № 14

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

25.07.2018

Съобщение до Ангел Данчев Шамилов с адрес с. Добри дял, ул. Надежда № 15

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

25.07.2018

Съобщение до Татяна Стоева Иванова с адрес гр. Килифарево, ул. Драва № 15

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

25.07.2018

Съобщение до Абибе Ризаева Неджибова с адрес с. Драганово, ул. Климент Охридски № 7

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

18.07.2018

Съобщение до Никола Петров Николов с адрес с. Добри дял, ул. Васил Левски № 15

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

18.07.2018

Съобщение до Валентин Христов Нешев с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 8, ет. 5, ап. 18

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

18.07.2018

Съобщение до Стефан Тодоров Поппетров с адрес гр. Лясковец, ул. д-р Иван Касабов № 6, вх. А, ет. 2, ап. 5

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

18.07.2018

Съобщение до Сашо Маринов Иванов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 9

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.07.2018

Съобщение до Илия Иванов Дермански с адрес гр. Долна Оряховица, ул. Александър Стамболийски № 24

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

04.07.2018

Съобщение до Момчил Вълославов Стратев с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 64

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

04.07.2018

Съобщение до Теменужка Симеонова Василева с адрес гр. Лясковец, ул. Ален Мак № 13

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

26.06.2018

Съобщение до Емил Александров Щерев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Сидер Войвода № 18

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

26.06.2018

Съобщение до Валери Добрев Василев с адрес гр. Девня, бул. Съединение № 72, ет. 1, ап. 1

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

26.06.2018

Съобщение до Дарина Иванова Николова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Славянска № 16, ет. 1, ап. 2

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

25.06.2018

Съобщение до Кирил Кръстев Райков с адрес с. Поликраище, ул. Павел Пенев № 68

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

13.06.2018

Съобщение до Ангел Митков Ангелов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 199

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

13.06.2018

Съобщение до Владимир Иванов Владимиров с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 8

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

06.06.2018

Съобщение до Себайдин Исмаилов Мустафов с адрес с. Драгижево, ул. Георги Измирлиев № 11

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

31.05.2018

Съобщение до Стефан Христов Иванов с адрес с. Добри дял, ул. Родопи № 16

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

31.05.2018

Съобщение до Сали Яшаров Алиев с адрес с. Добри дял, ул. Родопи № 9

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

31.05.2018

Съобщение до Сали Мехмедов Нуриев с адрес с. Добри дял, ул. Баба Тонка № 6

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

31.05.2018

Съобщение до Иван Илиев Атанасов с адрес гр. Лясковец, ул. Д-р Иван Касабов № 6, вх. А, ет. 4, ап. 10

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

31.05.2018

Съобщение до Даниела Росенова Христова с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 131

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

30.05.2018

Съобщение до Йордан Георгиев Паунов с адрес гр. Варна, р-н Одесос, ул. Пирин № 10, вх. Б, ет. 9, ап. 55

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

23.05.2018

Съобщение до Милен Благоев Цветков с адрес с. Драгижево, ул. Мизия № 12

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

22.05.2018

Съобщение до Марин Стефанов Минков с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 207

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

16.05.2018

Съобщение до Димитранка Колева Данкова с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин № 809, вх. В, ет. 5, ап. 61

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

14.05.2018

Съобщение до Галин Иванов Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. Димо Минев № 15

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

02.05.2018

Съобщение до Пембе Мехмедова Мехмедова с адрес с. Драганово, ул. Мир № 2

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

30.04.2018

Съобщение до Христина Иванова Магерова с адрес гр. Долна Оряховица, ул. Любен Каравелов № 44

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

19.04.2018

Съобщение до Димитър Бончев Момъков с адрес с. Добри дял, ул. Зеленика № 1

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

16.04.2018

Съобщение до Драгомир Иванов Русанов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 22, вх. Б, ет. 4

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

13.04.2018

Съобщение до Боян Димов Боев с адрес гр. София, жк. Люлин № 6, вх. Е, ет. 2, ап. 52

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.04.2018

Съобщение до Турбо частни превози 2003 - Йорданов и Сие СД с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Македония № 13

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

12.04.2018

Съобщение до Найден Петров Стефанов с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Струма № 2, вх. Б, ет. 2, ап. 6

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

11.04.2018

Съобщение до Марин Иванов Иванов с адрес с. Добри дял, ул. Зора № 6

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

11.04.2018

Съобщение до Фанка Тихоморива Маринова с адрес с. Куцина № 413

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

11.04.2018

Съобщение до Найден Стефанов Алексиев с адрес с. Добри дял, ул. Георги Бенковски № 17

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

11.04.2018

Съобщение до Виолета Асенова Калчева с адрес с. Добри дял, ул. Балатон № 1

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

10.04.2018

Съобщение до Борис Александров Александров с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 35

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

10.04.2018

Съобщение до Веселин Илиев Кръстев с адрес гр. Лясковец, ул. Димо Хранов № 12

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

10.04.2018

Съобщение до Стоян Петров Григоров с адрес гр. Лясковец, ул. Росица № 4, вх. Г, ет. 5, ап. 14

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

10.04.2018

Съобщение до Радка Василева Александрова с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 35

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

30.03.2018

Съобщение до Мехмед Ибриямов Мехмедов с адрес с. Добри дял, ул. Георги Бенковски № 3

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

30.03.2018

Съобщение до Асен Асев Асенов с адрес с. Добри дял, ул. Филип Тотю № 1

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

30.03.2018

Съобщение до Елена Иванова Ефтимова с адрес гр. Пловдив, р-н Тракия, бул. Санкт Петербург № 32

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

29.03.2018

Съобщение до Зокаб Пропърти ЕООД с адрес с. Джулюница, ул. Пирин № 8

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

29.03.2018

Съобщение до Антон Михайлов Янков с адрес с. Добри дял, ул. Ивайло № 9

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

29.03.2018

Съобщение до Мирослав Антонов Ангелов с адрес с. Добри дял, ул. Родопи № 3

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

29.03.2018

Съобщение до Марин Любомиров Николов с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 1, вх. Б

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

29.03.2018

Съобщение до Александър Атанасов Раденков с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 136

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

27.03.2018

Съобщение до Васил Митков Василев с адрес гр. Лясковец, ул. Петър Караминчев № 7, вх. А, ет. 1, ап. 4

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

27.03.2018

Съобщение до Исмаил Ибриямов Мехмедов с адрес с. Добри дял, ул. Георги Бенковски № 3

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

26.03.2018

Съобщение до Марияна Асенова Романова с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 58

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

26.03.2018

Съобщение до Веселин Борисов Александров с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 35

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

26.03.2018

Съобщение до Виолета Искренова Маринова с адрес с. Добри дял, ул. Здравец № 6

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

26.03.2018

Съобщение до Полина Иванова Маринова с адрес с. Върбица, ул. Кавака № 8

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

21.03.2018

Съобщение до Христо Илиев Георгиев с адрес с. Добри дял, ул. Латинка № 20

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

21.03.2018

Съобщение до Акхилий Холдингс ООД с адрес гр. Велико Търново, ул. Цанко Церовски № 39

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

21.03.2018

Съобщение до Милен Николаев Димитров с адрес гр. Лясковец, ул. Янтра № 26

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

21.03.2018

Съобщение до Стефана Златкова Стоянова с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 39

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

21.03.2018

Съобщение до Галина Ангелова Христова с адрес гр. Лясковец, ул. "Максим Райкович" № 39

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

21.03.2018

Съобщение до Десислав Атанасов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. Стара планина № 32

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

21.03.2018

Съобщение до Начо Илиев Кръстев с адрес гр. Лясковец, ул. Димо Хранов № 12

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

20.03.2018

Съобщение до Анифе Махмудова Калъч с адрес гр. София, р-н Лозенец, ул. Симеоновско шосе № 4, вх. А, ет. 1, ап. 2

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

19.03.2018

Съобщение до Георги Пламенов Гочев с адрес гр. София, р-н Триадица, ул. Силиврия № 15, ет. 5, ап. 25

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

16.03.2018

Съобщение до Цанко Пламенов Стамболийски с адрес гр. Лясковец, ул. Ален Мак № 4

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

16.03.2018

Съобщение до Ивелин Стефанов Александров с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 2

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

15.03.2018

Съобщение до Яшар Асанов Мехмедов с адрес с. Добри дял, ул. Филип Тотю № 11

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

15.03.2018

Съобщение до Василена Тодорова Димитрова с адрес с. Козаревец, ул. Хан Аспарух № 2

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

15.03.2018

Съобщение до Ресинка Христова Дерменска с адрес гр. Долна Оряховица, ул. Александър Стамболийски № 24

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

14.03.2018

Съобщение до Евротафт АД с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Георги Измирлиев № 4

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

09.03.2018

Съобщение до Христо Димитров Христов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 98

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

09.03.2018

Съобщение до Валентин Николаев Димитров с адрес гр. Лясковец, ул. Янтра № 26

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

09.03.2018

Съобщение до Шенол Мехмедов Хасанов с адрес гр. Лясковец, ул. Г.С. Раковски № 14

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

06.03.2018

Съобщение до Ралица Милчева Стоянова с адрес гр. Лясковец, ул Петър Караминчев № 47

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

02.03.2018

Съобщение до Косю Димитров Николов с адрес гр. София, р-н Витоша, бул. Цар Освободител III № 338

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

02.03.2018

Съобщение до Доротея Валентинова Благоева с адрес гр. Велико Търново, ул. Краков № 13, вх. Б, ет. 7

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

02.03.2018

Съобщение до Венцислав Йорданов Савов с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Марица 4

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

21.02.2018

Съобщение до Агрофорте ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. Цветарска № 15

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

09.02.2018

Съобщение до Орлин Методиев Симеонов с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 39

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

02.02.2018

Съобщение до Антоанета Иванова Кашева с адрес гр. Лясковец, ул. Д-р Иван Касабов № 18, ет. 4, ап. 8

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

02.02.2018

Съобщение до Калин Николов Кашев с адрес гр. Лясковец, ул. Д-р Иван Касабов № 18, ет. 4, ап. 8

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

02.02.2018

Съобщение до Бонка Борисова Бонева с адрес гр. Лясковец, ул. Росица № 2, вх. А, ет. 1, ап. 2

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

01.02.2018

Съобщение до Красимир Петров Козлев с адрес гр. Лясковец, ул. Ангел Кънчев № 9

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

31.01.2018

Съобщение до Георги Тончев Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 26

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

31.01.2018

Съобщение до Наско Бончев Минчев с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Курекев № 15, вх. А, ет. 4, ап. 11

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

19.01.2018

Съобщение до Красимир Йорданов Стоянов с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Свобода" № 12

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

18.01.2018

Съобщение до Стефана Георгиева Мъглова с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски 125, вх. А, ет. 1

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

11.01.2018

Съобщение до Бейядин Алиев Яшаров с адрес с. Добри дял, ул. Георги Бенковски № 9

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

11.01.2018

Съобщение до Георги Вълев Вълев с адрес с. Арбанаси, ул. Никифор Рилски-Грек № 9

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

11.01.2018

Съобщение до Стойко Иванов Кюркчийски с адрес гр. Карлово, ул. Ген Карцов № 76, вх. А, ет. 1, ап. 1

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

11.01.2018

Съобщение до Маргарита Георгиева Георгиева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Никола Петров № 77, ет. 5, ап. 13

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

10.01.2018

Съобщение до Ангел Венелинов Милков с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Мано Тодоров № 78, ет. 1

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

10.01.2018

Съобщение до Петя Илиева Минчева с адрес гр. Лясковец, ул. Манастирска № 9

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

10.01.2018

Съобщение до Атанас Георгиев Църцев с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 5

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

09.01.2018

Съобщение до Ивайло Николаев Станчев с адрес гр. Лясковец, ул. Росица № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 6

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

09.01.2018

Съобщение до Лефтер Атанасов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. Стара планина № 32

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…

09.01.2018

Съобщение до Милен Кирилов Даскалов с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 17, вх. Г, ет. 3, ап. 9

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00…