Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Седмо издание записа Националната плувна надпревара…

02.08.2022

Седмо издание записа Националната плувна надпревара Добри Динев в Лясковец

И тази година по традиция в Лясковец се състоя Националният плувен маратон „Добри Динев“. Това бе седмо издание на спортната проява, която протича по спортния…
Бронзови отличия за два лясковски колектива от събора…

26.07.2022

Бронзови отличия за два лясковски колектива от събора в Априлци

Козаревският фолклорен клуб „Хей-брей“ и лясковската Певческа група „Росна китка“ участваха в един от най-големите фолклорни събори в страната и спечелиха…
Седми Национален плувен маратон „Добри Динев” ще се…

26.07.2022

Седми Национален плувен маратон „Добри Динев” ще се проведе тази събота

Традиционно и тази година в последната събота на горещия месец юли в Лясковец ще се проведе плувен маратон. В състезанието могат да участват граждани, записали се…

22.07.2022

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 юли 2022 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет…
Удължен е срокът на услугата „Топъл обяд“ за…

04.07.2022

Удължен е срокът на услугата „Топъл обяд“ за нуждаещите се от община Лясковец

Община Лясковец продължава да реализира проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19”, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално…

03.08.2022

До Павлина Димитрова Панайотова и Христо Георгиев Томов

В общинска администрация е депозирано заявление с вх. №М-2205 / 01.08.2022 г., относно заличаване на постоянния Ви адрес в гр. Лясковец на ул. „Стойчо Куркев“ №19, вх. В…

03.08.2022

Заповед за назначаване на комисия за проверка по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация

Заповед №1381 / 03.08.2022 г. за назначаване на комисия за проверка по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, във връзка със заявление с вх. №М-2205 / 01.08.2022 г…

03.08.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 02.08.2022 г.

02.08.2022

До Милан Йорданов Илиев в качеството му на баща и законен представител на Георги Миланов Илиев

В общинска администрация е депозирано заявление с вх. №М-2179 / 27.07.2022 г., относно заличаване на адресната регистрация на детето Ви Георги Миланов Илиев в гр…

02.08.2022

До Георги Василев Илиев в качеството му на баща и законен представител на Ганка Георгиева Василева

В общинска администрация е депозирано заявление с вх. № М-2179 / 27.07.2022 г., относно заличаване на адресната регистрация на детето Ви Ганка Георгиева Василева в гр…