Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Школа за народни инструменти „Потомци“ отпразнува…

09.07.2024

Школа за народни инструменти „Потомци“ отпразнува пет години от създаването си

С голям концерт деца, преподаватели и ръководителят на Школа за народни инструменти „Потомци“ отбелязаха своята пета годишнина от създаването на школата в…
В джулюнското ОбУ „П. Р. Славейков“ се проведе…

05.07.2024

В джулюнското ОбУ „П. Р. Славейков“ се проведе състезание по футбол на малки вратички

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с училищното ръководство на ОбУ „П. Р. Славейков“ – с…
Проектът на Община Лясковец за реконструкция и…

05.07.2024

Проектът на Община Лясковец за реконструкция и модернизация на уличното осветление е одобрен за финансиране

Мащабният проект „Реконструкция и модернизация на системите за външно изкуствено улично осветление в община Лясковец“ вече одобрен за финансиране. Той обхваща…
Община Лясковец и Клуб по водно спасяване Велико…

05.07.2024

Община Лясковец и Клуб по водно спасяване Велико Търново организират IX-ти Национален плувен маратон „Добри Динев”

Тазгодишното състезание е девето по ред и в него могат да участват граждани, записали се и преминали задължителен предсъстезателен медицински преглед. Желаещите…
Празникът на Лясковец събра стотици граждани на…

29.06.2024

Празникът на Лясковец събра стотици граждани на площада

Празникът на Лясковец събра стотици жители и гости на централния площад „Възраждане“. По традиция той се отбелязва на 29 юни, когато е храмовият празник на…

12.07.2024

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор“ на основание заповед на кмета на Община Лясковец №З-1607 / 05.07.2024 г. и въз…

11.07.2024

Обявление №М-2084 #1 / 20.06.2024 г., обнародвано в „Държавен вестник“ брой 57 издаден на 05.07.2024 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното: Изготвен е Подробен устройствен план -…

11.07.2024

Заповед за забраняване на поставянето на афиши, съобщения, реклами, некролози и други върху сгради, стени, огради, електрически стълбове, дървета и други, с изключение на определените за целта места

Заповед №З-1596 / 04.07.2024 г. за забраняване на поставянето на афиши, съобщения, реклами, некролози и други върху сгради, стени, огради, електрически стълбове, дървета и…

11.07.2024

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 11.07.2024 г.

09.07.2024

Съобщение за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица

В изпълнение на Решение №105 / 27.06.2024 г., Общински съвет Лясковец открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица за нов…