Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Малчуганите от ДГ „Радост“ запалиха светлините на…

06.12.2023

Малчуганите от ДГ „Радост“ запалиха светлините на елхата заедно с кмета

В детска градина „Радост“ традиция е тържествено да се запалва елхата, около която се събират всички възпитаници на детското заведение, учители и гости. Тази…
Хората в неравностойно положение от Лясковска община…

04.12.2023

Хората в неравностойно положение от Лясковска община получиха внимание и подаръци

На трети декември хората с увреждания, специфични потребности и нужди от цял свят отбелязват своя празник. В Лясковец те празнуваха ден след това с тържество…
Джулюнското училище празнува своя патронен празник и…

29.11.2023

Джулюнското училище празнува своя патронен празник и век от построяване сградата на школото

Обединено иновативно училище „П. Р. Славейков” с. Джулюница чества своя патронен празник. То носи името на видния възрожденски поет, учител, фолклорист, политик…

27.11.2023

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 30 ноември 2023 г. и на заседания на постоянни комисии на 28 ноември 2023 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет…
Учениците от НУ „Цани Гинчев“ отбелязаха патронния…

24.11.2023

Учениците от НУ „Цани Гинчев“ отбелязаха патронния си празник с много инициативи

През целия ноември месец всяка година ученици и учители от НУ „Цани Гинчев“ провеждат редица инициативи, с които отдават почит и уважение към учителя, писателя…

08.12.2023

„Ден на отворените врати“ в Център за обществена подкрепа - гр. Лясковец

На 14.12.2023 г. от 10:00 до 16:00 ч. в Център за обществена подкрепа - гр. Лясковец ще се проведе „Ден на отворените врати“ за всички, които желаят да се запознаят с дейността…

04.12.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент“ по проект: №BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект №BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027 година…

30.11.2023

Обява за свободно работно място за длъжността: „Медицинска сестра“ по проект: № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”

Във връзка с реализацията на проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в община Лясковец”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 година…

30.11.2023

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-994 / 13.11.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 1819 (хиляда осемстотин и деветнадесет)…

29.11.2023

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт - План-сметка за приходите от ТБО и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Лясковец през 2024 г.

На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)…