Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

18.11.2022

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 ноември 2022 г.

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет…

07.11.2022

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 9 ноември 2022 г.

На основание чл.25, т.1, чл.23, ал.4, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на…
Кметът д-р Гецова с подаръци за училища и читалища в…

01.11.2022

Кметът д-р Гецова с подаръци за училища и читалища в Деня на народните будители

За празника на народните будители - първи ноември, кметът на община Лясковец д-р Гецова подготви подаръци за всички общински училища и читалища. Подаръците -…
Пенсионерският клуб в Козаревец отпразнува рожден ден…

01.11.2022

Пенсионерският клуб в Козаревец отпразнува рожден ден в Деня на народните будители

Двоен беше празникът на възрастните хора от клуб „Здравец“ в село Козаревец. На връх Деня на народните будители, членовете на културния клуб на пенсионера…
Поздравление на кмета д-р Гецова по повод Деня на…

01.11.2022

Поздравление на кмета д-р Гецова по повод Деня на народните будители

В Деня на народните будители искам да поздравя всички училищни, книжовни, читалищни, театрални, музикални и културни дейци. Скъпи съвременни будители и всички вие…

29.11.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 29.11.2022 г.

23.11.2022

Заповеди във връзка с разпределение на масивите за ползване за стопанската 2022-2023 г.

Заповеди №№ 2359, 2357, 2358, 2361, 2362, 2360, 2356 / 23.11.2022 г. за определяне на имотите с начин на трайно ползване „полски път”, попадащи в масивите за ползване, в землищата на…

22.11.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 22.11.2022 г.

18.11.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №2311 / 18.11.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

18.11.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №2312 / 18.11.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…