Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Ремонт на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „П.Р. Славейков” в с. Джулюница, общ. Лясковец Ремонт на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „П.Р. Славейков” в с. Джулюница, общ. Лясковец Статус на проекта: В процес на реализация Договор за финансиране: №BG06RDNP001-19.613-0001-C01 от 29.08.2023 г.

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Бюджетна линия: BG06RDNP001-19.613 Основни дейности по проекта: В процеса на изпълнение на проекта се предвижда осъществяването на строително-монтажни работи на обект "Ремонт на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „П.Р. Славейков” в с. Джулюница, общ. Лясковец", включващи следното:  - подмяна на всички стари отоплителни тела с нови;  - ремонт на тръбопроводната инсталация;  - ремонт на котелната инсталация - подмяна на съществуващи циркулационни помпи с високо ефективни инверторни циркулационни помпи, окомплектовани с водни филтри, сферични кранове и възвратни клапани;  - монтаж на мембранни разширителни съдове към всеки от двата водогрейни котли;  - изграждане на вентилационна инсталация в санитарни помещения;   - изграждане на окачен таван на втория етаж и полагане на топлоизолация от минерална вата над него, преграждане на стълбища към трети етаж;   - подмяна на осветителни тела. Период на изпълнение: 29.08.2023 - 30.06.2025 г. Обща стойност на проекта: 238 762,74 лева