Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Грижа в дома в община Лясковец Статус на проекта: В процес на реализация Договор за финансиране: BG05SFPR002-2.001-0150-C01

Източник на финансиране:
Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027

Бюджетна линия: BG05SFPR002-2.001 Основни дейности по проекта: Подкрепа в домашна среда на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, живущи на територията на Община Лясковец чрез предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги; психологическа подкрепа; доставка на хранителни продукти от първа необходимост до домовете на лицата, заплащане на битови сметки със средства на потребителите; предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания. Услугите които ще се предоставят на потребителите на база на индивидуалните им потребности ще се осъществяват по график от следните специалисти: медицинска сестра - 4 лица; социален работник - 1 лице; психолог - 1 лице и социален асистент - 17 лица. Период на изпълнение: 01.03.2023 - 01.04.2024 г. Обща стойност на проекта: 395 617.68 лева, в т. ч. средства от ЕСФ+: 336 275.03 лв и национално съфинансиране: 59 342.65 лв

Допълнителна информация:
17.03.2023 г. Обяви за изпълнители на социални услуги
17.03.2023 г. Обява за потребители на социални услуги
31.03.2023 г. Информация за проекта
13.04.2023 г. Обява за свободно работно място за длъжността: „Медицинска сестра”
13.04.2023 г. Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент”
30.04.2023 г. Информация за проекта
31.05.2023 г. Информация за проекта
30.06.2023 г. Информация за проекта
04.07.2023 г. Обява за свободно работно място за длъжността: „Медицинска сестра”
04.07.2023 г. Обява за свободно работно място за длъжността: „Шофьор”
24.07.2023 г. Обява за свободно работно място за длъжността: „Медицинска сестра”
24.07.2023 г. Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент”
31.07.2023 г. Информация за проекта
30.08.2023 г. Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент”
31.08.2023 г. Информация за проекта
20.09.2023 г. Обява за свободно работно място за длъжността: „Медицинска сестра”
20.09.2023 г. Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент”
26.09.2023 г. Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент”
30.09.2023 г. Информация за проекта
31.10.2023 г. Информация за проекта
22.11.2023 г. Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент”
30.11.2023 г. Обява за свободно работно място за длъжността: „Медицинска сестра”
04.12.2023 г. Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент”
30.11.2023 г. Информация за проекта
11.12.2023 г. Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент”
31.12.2023 г. Информация за проекта
31.01.2024 г. Информация за проекта
29.02.2024 г. Информация за проекта
25.03.2024 г. Обява за свободно работно място за длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността“
31.03.2024 г. Информация за проекта
30.04.2024 г. Информация за проекта
31.05.2024 г. Информация за проекта
10.06.2024 г. Обява за свободно работно място за длъжността: „Психолог”
10.06.2024 г. Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент”
11.06.2024 г. Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент”
30.06.2024 г. Информация за проекта