Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец Статус на проекта: В процес на реализация

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Бюджетна линия: BG06RDNP001-19.007 Основни дейности по проекта: Проект „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец” предоставя възможност за многопластово ангажиране на местната общност в съхраняване на специфичната местна култура, свързана с гурбетчийското градинарство и бита на лясковчани. В рамките на проекта ще бъдат използвани като основа вече съществуващите експозиции на Музея на гурбетчийското градинарство, който ще се оформи като среда за „живо” представяне на традиционната култура.  Основни дейности за изпълнението на проектното предложение са:   1. Провеждане на събитие-възстановка, свързано с гурбетчийското градинарство и поставящо акцента върху уникалната технология за поливане, прилагана от лясковчани.   2. Провеждане на работилници за традиционни занаяти, обвързани тясно с местния бит и неговите характеристики.   3. Демонстрации в музея, включващи предмети от експозицията с цел разчупване на статичното излагане на предметите от бита и осигуряване на по-висока степен на ангажираност от страна на посетителите.   4. Провеждане на проучване в две направления – уникални лясковски сортове зеленчуци и история на лясковските градинари – съхранени спомени, които се пазят от местните родове. Период на изпълнение: 19.06.2020 - 19.06.2023 г. Обща стойност на проекта: 20 000 лева