Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец Статус на проекта: В процес на реализация Договор за финансиране: № BG06RDNP001-19.037-0005-С01/2020 г. от 18.01.2021 г.

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Бюджетна линия: BG06RDNP001-19.037 Основни дейности по проекта: В рамките на проекта се предвижда изпълнение на СМР на обект "Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец", включващо:   - доставка и монтаж на сертифицирани детски съоръжения и парково обзавеждане за реализиране на детски площадки за игра - възрастова група от 3 до 7 години;   - подмяна на настилки – полагане на ударопоглъщащи настилки в зоните за безопасност на съоръженията и подмяна на компрометирани настилки по алеи, като се осигури отводняване на повърхностни води от терена;  - осигуряване на достъпна среда за деца с увреждания до площадките за игра;   - озеленяване на пространства около площадки за игра на открито.  В проектното предложение се предвижда осъществяването на ремонтни дейности на следните зони за игра с детски съоръжения, както следва за всяка детска градина:  - обособяване на четири зони във вътрешен двор на ДГ „Пчелица“ за възрастова група от 3 до 7 години с детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване и колективни игри.  - обособяване на четири зони във вътрешния двор на ДГ „Радост“ за възрастова група от 3 до 7 години с детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване и колективни игри.   - обособяване на четири зони във вътрешния двор на ДГ „Славейче“ за възрастова група от 3 до 7 години, като на три от тях са разположени комбинирани детски съоръжения включващи функциите – люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване и колективни игри. Поради ограниченото пространство на площадките за игра, на всяка площадка се предвижда да бъдат разположени по едно комбинирано съоръжение, включващо различни видове занимания, за да се осигури възможност за преминаване, а на една от площадките се предвижда да бъде положена твърда настилка за провеждане на официални тържества. Период на изпълнение: 18.01.2021 - 30.06.2023 г. Обща стойност на проекта: 179 938.69 лева

Допълнителна информация:
01.03.2022 г. Община Лясковец започна обновяването на площадки за игра на открито в детска градина „Радост“, град Лясковец с финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020