Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Приказки за култура, история и природа Приказки за култура, история и природа Статус на проекта: В процес на реализация

Източник на финансиране:
Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България” 2014 - 2020

Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България” 2014 - 2020

Основни дейности по проекта: Проектът обхваща две зони: "Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец" и "Възстановяване на зона за обществен отдих в с. Козаревец", реализирането на проекта предвижда:  - възстановяване на "Еко зона за рекреация, изкуства и спорт в град Лясковец";  - възстановяване на "Зона за обществен отдих в с. Козаревец";  - изготвяне на съвместна трансгранична стратегия и план за туристически продукт;  - развитие на трансграничен туристически продукт, базиран на местни традиции, природно и културно наследство на двата региона;   - модернизиране на туристическа инфраструктура, свързана с природно и културно наследство, която да бъде свързана в общ туристически продукт и съвместен маркетинг и промоция на туристически продукт. Период на изпълнение: 31.08.2018 - 19.09.2020 г. Обща стойност на проекта: 1 097 962.10 евро Собствен принос: 12 033.21 евро

Допълнителна информация:
В Лясковец изграждат разнообразни атракции и еко зона за рекреация, изкуства и спорт по трансграничен проект „Приказки за култура, история и природа“