Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец Статус на проекта: Нефинансиран

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Основни дейности по проекта: Проектът цели да подобри достъпа до административния център на града както за жителите, така и за приходящото население, чрез излазите си на основен междуградски път, свързващ града с Велико Търново и Горна Оряховица. Проектът предвижда:  - ремонт и рехабилитация на 2.025 км. улици, тротоари и прилежащи към тях съоражения, като с това цели както оптимизация на разпределението на трафика, така и оптимизация на ползването на прилежащите съоръжения;  - ремонт, реконструкция и рехабилитация на 5 бр. улични отсечки в квартали на гр. Лясковец, заедно с ремонт и рехабилитация на прилежащите към тях части и тротоари;  - строителство и рехабилитация на 2 бр. изходи към път от републиканската пътна мрежа.  Проектът предвижда облекчавана на трафика по основните отсечки, оптимизация на паркирането и оптимизиране на използването на прилежащите пространства и съоражения, което ще доведе до повишаване на качеството на живот в района на инвестицията. Период на изпълнение: 01.02.2017 - 31.12.2018 г. Обща стойност на проекта: 1 955 285.60 лева