Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище "Напредък – 1870, гр. Лясковец" Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище "Напредък – 1870, гр. Лясковец" Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Национален доверителен екофонд

Национален доверителен екофонд

Основни дейности по проекта: - Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинската културна инфраструктура.  - Намаляване на количеството вредни емисии на въглероден диоксид, парникови газове, повишаване на икономическата и социална интеграция.  - Подмяна на дограмата с PVC и нискоемисионно стъкло.  - Полагане на топлоизолация на стени и тавани.  - Подмяна на съществуващия парен котел с водогреен.  - Изграждане на нова разпределителна мрежа и монтиране на нови отоплителни тела.  - Изграждане на ново енергоспестяващо осветление за цялата сграда и извършване на енергийно - ефективна оптимизация на остарялата електрическа инсталация. Период на изпълнение: 01.12.2015 - 03.08.2017 г. Обща стойност на проекта: 712 921.81 лева Собствен принос: 106 938.27 лева