Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Ремонт на настилки от тротоарни плочки и дворни пространства. Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: Договор от 08.03.2006 г.

Източник на финансиране:
Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” - ОСПОЗ

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” - ОСПОЗ

Основни дейности по проекта: Ремонт на тротоарни настилки; Засаждане на различни почвопокривни и храстови видове; Изкопни работи; Ремонт на дворни пространства на ЦДГ, детски ясли и училища; Домашен социален патронаж; Охрана на селскостопанска продукция. Период на изпълнение: 08.03.2006 - 30.09.2006 г.